Het wettelijke kader rond de ecocheque

Een kort overzicht:

  • De ecocheque is vrijgesteld van sociale lasten zowel voor de werkgever als de werknemer.
  • Hij is niet belastbaar voor de werknemer.
  • De werkgever mag een totaal bedrag van maximum 250 € toekennen per jaar en per werknemer.
  • De toekenning van de ecocheques moet vervat zijn in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. Monizze kan u daarbij helpen.
  • De kaart is strikt persoonlijk en moet op naam van de werknemer worden afgeleverd.
  • De ecocheque mag enkel gebruikt worden voor het betalen van ecologische producten of diensten.
  • Een ecocheque blijft 24 maanden na uitgifte geldig.
  • De werknemer moet zijn saldo en de vervaldatum van zijn elektronische ecocheques kunnen raadplegen.
  • Het ter beschikking stellen van ecocheques mag geen kosten meebrengen voor de werknemer, behalve in geval van diefstal of verlies van de kaart.
  • De elektronische ecocheques kunnen enkel worden verstrekt door een door de overheid erkende uitgever. Monizze heeft op 17 maart de goedkeuring gekregen om de elektronische ecocheques uit te geven.

De koninklijke besluiten zijn in hun geheel beschikbaar in onze Document Center.