De wetgeving rond sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques: verplicht of niet?

De toekenning van sport- en cultuurcheques in België moet in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst worden geregeld. Zo’n overeenkomst vloeit voort uit een beslissing van de werkgever. Er is dus geen enkele verplichting om ze toe te kennen.

Welke regels moet u naleven?

Om niet als loon te worden beschouwd, moeten sport- en cultuurcheques tegelijkertijd aan 6 voorwaarden voldoen:

  • toekenning op basis van een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst;
  • maximaal € 100 per jaar;
  • geen terugbetaling in geld;
  • uitgereikt op naam van de werknemer of bedrijfsleider;
  • geldigheidsduur beperkt tot 15 maanden, van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 september van het jaar daarop;
  • alleen inwisselbaar bij erkende organisaties.

Lees hier meer informatie over het wettelijk kader.

 

Kunnen sport- en cultuurcheques met terugwerkende kracht worden toegekend?

Hoewel dit wordt afgeraden, kunnen sport- en cultuurcheques alleen in het geval van een correctie met terugwerkende kracht worden toegekend. Als er immers te veel of te weinig cheques werden toegekend, wordt het aantal cheques de volgende maand bijgesteld.