Het wettelijke kader rond de maaltijdcheque

Een kort overzicht:

 • De maaltijdcheque is vrijgesteld van sociale lasten zowel voor de werkgever als de werknemer.
 • Het bedrag van de maaltijdcheques is niet belastbaar voor de werknemer.
 • De werkgeversbijdrage mag maximum 6,91 € bedragen en die van de werknemer moet 1,09 € bedragen (dus een maximale zichtwaarde van 8 € per maaltijdcheque).
 • 2 € fiscaal aftrekbaar per maaltijdcheque voor de wergever.
 • De toekenning van de maaltijdcheques moet vervat zijn in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. Monizze kan u daarbij helpen.
 • Het aantal maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal gewerkte dagen. De maaltijdchequekaart moet op naam van de werknemer worden afgeleverd.
 • De maaltijdcheque mag enkel gebruikt worden voor het betalen van een maaltijd of het aankopen van voedingswaren.
 • Hij blijft 12 maanden na uitgifte geldig.
 • De maaltijdcheques worden opgebruikt in de volgorde van geldigheid, te beginnen met de oudste.
 • Het resterende saldo van een gebruikte maaltijdcheque blijft beschikbaar op de rekening en zal als eerste gebruikt worden tijdens de volgende transactie.
 • De werknemer moet 10 dagen voordat zijn maaltijdcheques vervallen hiervan verwittigd worden.
 • Zelfstandige ondernemers kunnen zich vanaf 1 januari 2007 ook maaltijdcheques toekennen.

De koninklijke besluiten zijn in hun geheel beschikbaar in onze Document Center.