Het wettelijke kader rond Activ’

Om als extralegaal voordeel in aanmerking te komen, moet Activ’ (ook bekend als sport- en cultuurcheques) aan enkele wettelijke voorwaarden voldoen. De vrijstelling, de toekenningsvoorwaarden, het bedrag, de geldigheidsduur, … Raadpleeg de belangrijkste voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques.

 

 

FISCALE VOORDELEN

De sport- en cultuurcheques bieden zowel werkgever als werknemer mooie fiscale voordelen:

  • 100% vrijgesteld van sociale bijdragen voor de werkgever en de werknemer.
  • Niet belastbaar voor de werknemer.

 

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Bedrijven zijn niet verplicht dit extralegale voordeel toe te kennen. Indien een werkgever dit voordeel wil toekennen, moet hij enkele voorwaarden naleven:

  • De toekenning van sport- en cultuurcheques moet voorzien zijn in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. Monizze kan u hierbij helpen.
  • Het budget bedraagt maximaal € 100 per jaar per werknemer.
  • De sport- en cultuurcheques moeten op naam van de werknemer staan.

 

GEBRUIK VAN ACTIV’

Ook het gebruik van dit extralegale voordeel is aan enkele regels onderworpen:

  • De sport- en cultuurcheques mogen noch gedeeltelijk, noch volledig cash worden uitbetaald aan de begunstigde.
  • De cheques zijn geldig gedurende 15 maanden, van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 september van het jaar daarop.
  • De cheques worden enkel aanvaard door culturele of sportverenigingen die door de bevoegde instanties erkend werden.

 

Meer weten over de wetgeving inzake sport- en cultuurcheques? In ons Document Center vindt u alle koninklijke besluiten over dit thema.