Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

17 July 2017

Werkgever

Extralegale voordelen: hoe kunt u uw werknemers een plezier doen?

De motivatie van werknemers is erg belangrijk, zowel om hen in uw team te houden als om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Er bestaat een oplossing om die motivatie te maximaliseren: aantrekkelijke extralegale voordelen.

Wat is een extralegaal voordeel?

Wat werknemers maandelijks op hun rekening zien verschijnen, komt niet volledig overeen met hun loon. Hun werkgever kan er immers voor kiezen om een aanvulling op het salaris toe te kennen in de vorm van voordelen. Dit zijn extralegale voordelen. Die zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

Voordelen van alle aard: dit is geen loon in natura, maar vormt een speciale toeslag op het basisloon. In deze categorie zitten bijvoorbeeld bedrijfs-gsm’s en -wagens.

Sociale voordelen: dit zijn bonussen, de terugbetaling van bepaalde kosten, cadeaus voor speciale gelegenheden (bijvoorbeeld het X-jarige bestaan van het bedrijf).

Kosten eigen aan de werkgever: dit slaat op de terugbetaling van kosten ten laste van de werkgever (bijvoorbeeld vervoerskosten).

Werknemers een plezier doen

Het grote voordeel van deze aanvulling in het salarispakket? Een werkgever kan er op een goedkopere manier zijn personeel mee motiveren, hen belonen en tevreden stellen. Dit alternatief is immers interessanter dan een loonsverhoging, aangezien er minder sociale bijdragen worden betaald. Voor loontrekkenden is het dus in het algemeen makkelijker om te onderhandelen over dergelijke extralegale voordelen dan over een verhoging van het brutoloon.

Meest voorkomende extralegale voordelen

Deze voordelen worden het vaakst door bedrijven toegekend:

Maaltijdcheques: een bedrag dat speciaal wordt toegekend voor de aankoop van voedingsmiddelen.

Ecocheques: worden toegekend volgens dezelfde logica, maar het bedrag is bedoeld voor de aankoop van milieuvriendelijke producten.

Cadeaucheques: worden toegekend voor speciale gelegenheden en kunnen dienen voor de aankoop van allerhande producten bij handelaars die ze aanvaarden.

Verplaatsingsvergoedingen: de werkgever betaalt de verplaatsingskosten van zijn personeel volledig of gedeeltelijk terug.

Groepsverzekering: een verzekeringspolis die de werkgever voor zijn werknemers afsluit. Hij kan het voordeel zelf samenstellen, maar doorgaans wordt geopteerd voor een aanvullend pensioen.

Hospitalisatieverzekering: hiermee neemt het bedrijf alle of een deel van de kosten op zich die de patiënt (de werknemer of een lid van diens gezin, naargelang de door de werkgever gekozen formule) anders zelf zou betalen in geval van een ziekenhuisopname.

Bedrijfswagen: de werknemer krijgt een voertuig ter beschikking voor zijn professionele en privéverplaatsingen.

Telefoon en/of computer van het bedrijf: soms wordt een telefoon en/of computer van het bedrijf met een speciaal abonnement gegeven.

Participatie: de werknemers krijgen een vergoeding via deling in de winst. Als het bedrijf bijvoorbeeld betere resultaten neerzet, dan krijgt het personeel een bonus.

Bovenstaande lijst is niet volledig en de mogelijkheden in termen van extralegale voordelen zijn eindeloos. Bespreek ze gerust met uw HR-manager of neem contact met ons op voor meer informatie.