Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

10 June 2021

Werkgever

Het welzijn van werknemers: meer dan een eendaagse bezorgdheid

Het welzijn van werknemers bevorderen

Deze zaterdag, 12 juni, vieren we de “internationale dag van welzijn” of “Global Wellnes Day.” Deze dag bestaat om welzijn wereldwijd te bevorderen. De initiatiefnemers hanteren daarvoor een concept van holistisch welzijn dat verschillende factoren inhoudt die elkaar beïnvloeden. Op het werk is het garanderen van het welzijn en veiligheid van werknemers een verantwoordelijkheid van de werkgever, verplicht door de codex over het welzijn op het werk. Toch is de vraag wat het verzekeren van werknemerswelzijn betekent. Hoe kunt u profiteren van het momentum van 12 juni om een bedrijfscultuur te creëren die 365 dagen per jaar en voor iedereen heilzaam is?

Waarom in welzijn investeren?

Ten eerste moet men begrijpen waarom het zo belangrijk is om in de gezondheid van werknemers te investeren. Een beleid inzake welzijn op het werk ontwikkelen enkel omdat het legaal verplicht is blijft altijd een optie. Toch zijn er veel voordelen te verkrijgen door een echte inspanning te doen om de gezondheid van alles binnen een bedrijf te garanderen.

Een holistisch welzijnsbeleid uitvoeren is een manier om werknemerstevredenheid te verhogen en zo aan de loyaliteit van uw personeel te bouwen. Bovendien zijn gezondere werknemers minder afwezig, en ook productiever als ze aan het werk aanwezig zijn. Investeren in welzijn maakt communicatie meer comfortabel voor alle medewerkers. Dit verbetert niet enkel de betrekkingen van werknemers tussen hen maar ook die die ze met u als werkgever zullen hebben. Het is dus niet enkel de onderneming die profiteert van het welzijn van werknemers, maar ook allen die daar werken – inclusief de werkgever.

Wat is welzijn en hoe kunt u het bevorderen?

Om het welzijn van uw werknemers te kunnen beschermen, is het beter precies te weten wat dit concept betekent. Het gaat verder dan enkel een gevoel van veiligheid, hoewel dit de noodzakelijke basis is voor het opbouwen van welzijn. Een eerste stap van een welzijnsbeleid moet daarom veilige werkomstandigheden inhouden. Daarvoor moet er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld de infrastructuur of kwaliteitsvol kantoorbenodigdheden, maar ook in verschillende maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en discriminatie.

Zodra veiligheid gegarandeerd is, kunt men beginnen een echt gevoel van welzijn te ontwikkelen. Volgens meerdere theorieën bestaat dit laatstgenoemd uit drie onderling samenhangende factoren: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en sociaal welzijn.

1. Lichamelijke gezondheid

Dit is misschien de gemakkelijkste dimensie om instinctief te begrijpen. Er zijn vele manieren om de lichamelijke gezondheid van uw medewerkers te beschermen. Aan de ene kant kunt u gedroogd en verse fruit in de kantoren beschikbaar stellen, of aan het voedselbudget van uw werknemers bijdragen door hun maaltijdcheques aan te bieden.

Aan de andere kant kunt u uw infrastructuur aanpassen om uw team aan te moedigen om zich met de fiets te verplaatsten. De aanbieding van een fietsleasing plan is ook een mogelijkheid. Verder dan dat moet men bewust blijven dat lichamelijke gezondheid ook over comfort gaat. Stel uw medewerkers kantoorbenodigdheden voor die aangepast en ergonomisch zijn – zelfs als ze thuis werken!

2. Geestelijke gezondheid

Deze tweede hoofdlijn is ook zeer belangrijk. Namelijk kan werk een oorzaak van stress zijn, en zelfs mensen tot een burn-out leiden. Toch is het mogelijk om geestelijke gezondheid te bevorderen zodat werk geen bron van uitputting of angst wordt. Een goeie start is om werknemers flexibiliteit aan te bieden, op het vlak van werkrooster, -plaats en –methode. Het is ook belangrijk om hun taken te variëren. Een laatste advies: een gezond evenwicht tussen werk en privéleven is cruciaal voor stressbeheersing.

3. Sociaal welzijn

In aanvulling op een gezond lichaam en een gezonde geest heeft elk individu ook gezonde sociale betrekkingen nodig. Sociaal welzijn garanderen betekent een bedrijfscultuur ontwikkelen waar communicatie respectvol en open is en waar medewerkers aangemoedigd worden om positieve sociale verbanden te scheppen (bijvoorbeeld dankzij informele gesprekken tijdens werkuren of met team building evenementen of andere bedrijfsactiviteiten.) De COVID-19 pandemie en de isolatie van vele werknemers – die zich gedwongen vonden om te telewerken – heeft bewezen hoe belangrijk de sociale dimensie van welzijn echt is.

Het sociale aspect van werk moet ook rekening houden met de relatie tussen werknemer en werkgever. Dat iedereen zich gehoord voelt moet een hoofdlijn zijn van uw welzijnsbeleid. Immers zijn uw medewerkers zelf de beste personen om u te vertellen wat ze nodig hebben en hoe ze zich voelen.

Een holistische aanpak

Deze drie onderdelen van welzijn aanpakken is een goede eerste stap om te beginnen het hele jaar door voor uw medewerkers te zorgen. Wat u ook in gedachten moet houden om uw inspanningen zo effectief mogelijk te maken, is de onderlinge verbondenheid van de verschillende aspecten van welzijn.

Ter illustratie: De mogelijkheid om informele momenten tussen collega’s door te brengen verhoogt het sociale welzijn, maar verlaagt ook het stressniveau. Minder stress is niet alleen een teken van betere geestelijke gezondheid, maar kan ook de lichamelijke gezondheid van de werknemer verbeteren (betere slaap, minder gewrichtspijn,…) Een ander voorbeeld is sport, die niet alleen een goede manier is om zijn lichamelijke conditie de verbeteren, maar die ook antidepressieve effecten heeft. Daarboven kunt u ook met een groep sporten om te socialiseren. Waarom dan niet uw medewerkers aanmoedigen om het Activ’-platform te gebruiken om samen een sportactiviteit te beoefenen? Het kan hen alleen maar goed doen!