Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

16 October 2018

Werkgever / Werknemer

Maaltijdcheque: Hoeveel dragen de werkgever en de werknemer bij?

Bijdrage tot de maaltijdcheque

De Maaltijdcheque geeft werknemers immers meer koopkracht. Ze zijn ook voordelig voor de bedrijven, die hiervoor geen werkgeversbijdragen moeten betalen zoals het bij een loonsverhoging het geval is. Aangezien beide partijen er voordeel uit halen, is het ook logisch dat ze allebei een bijdrage leveren. Die verschilt echter.

De bijdrage van de werknemers

Maaltijdcheques zijn een zogenaamd extralegaal voordeel. Werknemers die ervan genieten, zijn daarvoor volledig vrijgesteld van sociale lasten en belastingen. Toch zijn ze wettelijk verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan het bedrag van die cheques. Die bijdrage bedraagt minstens € 1,09 per cheque.

De bijdrage van de werkgevers

Werkgevers die beslissen om maaltijdcheques toe te kennen, zijn daarvoor van hun kant ook vrijgesteld van werkgeversbijdragen; dat zijn de lasten die bedrijven moeten betalen op het salaris en op premies. Die worden in deze context gedragen door de Belgische overheid.

De bedrijven moeten zich echter wel houden aan een maximale bijdrage van € 6,91 per cheque en per dag die de werknemer heeft gewerkt, dus tussen 50% en 60% van het uiteindelijke totaalbedrag van zo’n cheque. Daarnaast kunnen ze ook nog andere kosten dragen die gerelateerd zijn aan de diensten van de uitgevers van de maaltijdcheques, zoals de verwerking van de bestellingen.

Een deel van die bijdrage krijgen de werkgevers echter terug, aangezien de maaltijdcheques (€ 2/cheque) aftrekbaar zijn.

Hoe wordt de uiteindelijke bijdrage van elke partij berekend?

De uiteindelijke bijdrage van de werknemer en werkgever hangt tot slot vooral af van de nominale waarde van de maaltijdcheques:

Cheque van € 4,50: € 3,41 (bijdrage van de werkgever om het bedrag van de cheque te bereiken) + € 1,09 (minimale bijdrage van de werknemer)

Cheque van € 7: € 5,91 (bijdrage van de werkgever om het bedrag van de cheque te bereiken) + € 1,09 (minimale bijdrage van de werknemer)

Cheque van € 8: € 6,91 (maximale bijdrage van de werkgever) + € 1,09 (bijdrage van de werknemer om het bedrag van de cheque te bereiken)

Wilt u meer informatie over maaltijdcheques? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder. U kunt ook een offerte op maat ontvangen voor onze elektronische oplossing.