Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

30 March 2020

Werkgever / Werknemer

Coronavirus: Ontvang ik maaltijdcheques bij telewerk of tijdelijke werkloosheid?

Telewerk maaltijdcheques

Door de huidige coronacrisis moet de grote meerderheid van de bedrijven uitzonderlijke maatregelen treffen. Voltijds thuiswerken, gedeeltelijke of volledige economische werkloosheid: deze gevolgen hebben een grote impact op zowel werknemers als werkgevers. En hoe zit het met de maaltijdcheques?

1. Thuiswerken en maaltijdcheques

Iemand die thuiswerkt blijft een volwaardige werknemer. Hij blijft dus al zijn rechten behouden die hij ook heeft als hij op kantoor werkt, of het nu gaat om het loon of de extralegale voordelen. De werkdag blijft er immers hetzelfde uitzien met twee werkblokken die door de middagpauze van elkaar gescheiden worden.

Om deze reden heeft de telewerker bij elke thuiswerkdag recht op hetzelfde bedrag aan maaltijdcheques als op een dag dat hij op kantoor werkt.

2. En wat met de dagen van economische werkloosheid?

Economische werkloosheid daarentegen wordt beschouwd als een onderbreking van het arbeidscontract en dus ook van de verloning, waartoe de maaltijdcheques behoren. Er zijn twee situaties mogelijk:

  • Deeltijdse economische werkloosheid: de werknemer heeft recht op een maaltijdcheque voor iedere werkdag die hij presteert. De dagen waarop hij op werkloosheid wordt gezet, worden dus afgetrokken van het totaal.
  • Voltijdse economische werkloosheid: Omdat de werknemer in dit geval geen enkele dag werkt, zal hij geen enkele maaltijdcheque ontvangen gedurende de volledige periode van economische werkloosheid.

U had uw cheques al aangevraagd? Volgens de wet moet de werkgever het aantal gepresteerde dagen afstemmen op het aantal toegekende cheques en dit vóór het einde van de eerste maand die volgt op het betrokken kwartaal. We raden u dus aan om voor de betrokken werknemers het aantal maaltijdcheques dat te veel werd aangevraagd tijdens uw volgende aanvraag in mindering te brengen (dus tijdens de aanvraag van april voor de dagen van maart).

3. Hoe zit het met mijn cheques die binnenkort vervallen?

Veel fysieke winkels hebben hun deuren moeten sluiten. Bijgevolg is vooral het aanvaardingsnetwerk van uw eco- en cadeaucheques een stuk kleiner geworden. Omdat deze producten gereglementeerd worden, mogen we hun geldigheidsduur niet verlengen zonder het voorafgaande akkoord van de bevoegde autoriteiten.

Daarom heeft VIA, de vereniging van uitgevers van cheques waar Monizze deel van uitmaakt, een aanvraag ingediend bij de Nationale Arbeidsraad om de geldigheidsdata van maaltijd-, eco- en cadeaucheques uitzonderlijk te verlengen.

De Nationale Arbeidsraad heeft zonet een positief advies uitgebracht op het verzoek van VIA. We verwachten dat de overheid weldra een definitieve beslissing zal nemen. Van zodra we meer weten brengen we u natuurlijk op de hoogte.


Voor uw maaltijdcheques kunt u steeds de Monizze-app gebruiken, want uw maaltijden kunt u nog steeds online bestellen en betalen bij de vestigingen die nog open zijn.