Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

De maaltijdcheque zag in 1946 het licht in het Verenigd Koninkrijk en werd vanaf 1965 in België geïntroduceerd ter compensatie van het ontbreken van een refter in de bedrijven. Sindsdien onderging de cheque heel wat wijzigingen die het systeem moesten vereenvoudigen en voordeliger maken voor de werknemers. Een overzicht van de grootste veranderingen in de toekenning van maaltijdcheques in België.

Verlenging van de geldigheid

De maaltijdcheques waren lange tijd maar 3 maanden geldig, waardoor ze vaak al vervallen waren nog voor ze werden gebruikt. Om dit financiële verlies tegen te gaan en een afname van de belangstelling voor dit extralegale voordeel te voorkomen, werd in 2013 in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd om de geldigheid ervan te verlengen. Zo komt het dat de maaltijdcheques in België sinds 12 augustus 2013 12 maanden geldig zijn.

De overgang naar elektronische maaltijdcheques

De grootste wijziging van het systeem is waarschijnlijk de geleidelijke overgang van papieren naar elektronische cheques. Alles begon met de komst van de elektronische maaltijdcheque in België op 1 januari 2011. De twee versies bleven toen meerdere jaren naast elkaar bestaan, waarbij de kaart steeds meer terrein innam.

Eind 2013 aanvaardden al bijna 11.000 handelaars deze nieuwe betaalkaart.

De papieren versie werd dan weer steeds meer bekritiseerd:

  • Financieel verlies als gevolg van verloren, beschadigde, gestolen of verlopen cheques
  • Complexiteit van het toekenningssysteem
  • Ecologische impact van de tonnen papier die nodig zijn om ze te maken

In plaats van dit extralegale voordeel volledig af te schaffen, besloten de sociale partners die de Nationale Arbeidsraad vormen dan ook om alle papieren maaltijdcheques te vervangen door hun elektronische tegenhanger. Op 1 januari 2016 (5 jaar na zijn inwerkingtreding) werd de elektronische cheque de standaard in België. Concreet konden er vanaf 1 oktober 2015 dus geen papieren cheques meer worden uitgereikt aan de werknemers. De laatste cheques in omloop konden tot eind 2015 worden gebruikt.

Verhoging van de nominale waarde en de werkgeverbijdrage

Op 1 januari 2016 werden nog andere wijzigingen aangebracht aan het maaltijdchequesysteem:

  • De nominale waarde van een cheque steeg van € 7 naar € 8;
  • Het maximale niveau wat de werkgeversbijdrage betreft in de nominale waarde van een cheque, stijgt van € 5,91 (van kracht sinds het voorjaar van 2009) naar € 6,91;
  • In deze werkgeversbijdrage is voortaan € 2 aftrekbaar als beroepskosten, in plaats van € 1 vroeger (vb.: als de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque € 6,91 bedraagt, is € 2 aftrekbaar en € 4,91 niet).

En nu?

De mogelijkheid om online te betalen met maaltijdcheques bestaat al, maar zou in de nabije toekomst nog verder moeten worden uitgebreid.

Op langere termijn zouden de technologische evoluties die onze maatschappij blijven veranderen, de elektronische kaart kunnen doen verdwijnen ten voordele van een mobiele betaling. Weer een stap naar een steeds makkelijkere en doeltreffendere oplossing.