Tevreden personeel is voor elk bedrijf van vitaal belang. Want de aanwerving van geëngageerd personeel is niet enkel positief voor de prestaties van het bedrijf, ook het werkgeversimago zal erop vooruitgaan! Kortom, een echte buitenkans voor uw bedrijf!

1. Tevreden personeel is goed. Maar geëngageerd personeel is nog beter!

Hoewel tevredenheid en betrokkenheid nauw samenhangen leveren ze niet dezelfde voordelen op. Een tevreden werknemer is niet noodzakelijk een geëngageerde werknemer. De geëngageerde werknemer doet zijn job niet alleen graag, hij gaat dat stapje verder en levert extra inspanningen voor het bedrijf. Hij kan gemakkelijk uitgroeien tot een ambassadeur van het bedrijf en een positief imago uitdragen.

2. De impact van een geëngageerde werknemer op uw bedrijf

Allereerst kijken we naar de productiviteit. Meerdere studies tonen aan dat betrokken werknemers leiden tot:

 • 13% meer productiviteit;
 • 41% minder ziekteverzuim;
 • 34% minder verloop;
 • Meer loyaliteit;
 • Een hechtere band met de klanten.

Maar niet enkel de productiviteit gaat erop vooruit. Vooral het imago van een bedrijf ondervindt positieve gevolgen. Tevreden en geëngageerde werknemers zorgen immers voor een beter werkgeversimago (het beeld dat werknemers en potentiële toekomstige kandidaten hebben over het bedrijf). Een goed werkgeversimago zal talenten gemakkelijker kunnen aantrekken en behouden.

Zo toont een studie van Harvard Business Review aan dat een bedrijf met een slecht werkgeversimago tot 10% meer loon moet betalen om kandidaten te overtuigen bij hen aan de slag te gaan. CareerBuilder stelt dat naar schatting 67% van de kandidaten een lager loon zou aanvaarden indien een bedrijf kan genieten van een uiterst positief werkgeversimago.

3. Hoe de tevredenheid en betrokkenheid van uw werknemers boosten?

We hebben zo net geleerd dat tevreden en vooral betrokken werknemers uw productiviteit verhogen en uw loonkosten verlagen. Dus hoe kunnen we zorgen voor nog meer betrokkenheid binnen uw bedrijf?

 • Allereerst moet de jobinhoud van uw werknemer boeiend en verrijkend aanvoelen. Uw personeel moet gestimuleerd worden en autonomie en verantwoordelijkheid krijgen in de taken die aan hen werden toevertrouwd;
 • Erkenning is eveneens noodzakelijk voor een gemotiveerde en betrokken werknemer die zich gewaardeerd voelt. Het is dus belangrijk om steeds te communiceren met uw teams, hen te steunen en hun werk op prijs te stellen;
 • Uw werknemers zullen langer blijven en hun inzet vergroten als ze weten wat hun groeimogelijkheden binnen het bedrijf zijn. Vergeet deze mogelijkheden dus niet te verduidelijken;
 • De taken moeten ‘werkbaar’ blijven, dit wil zeggen dat hun job fysiek, mentaal en sociaal aanvaardbaar moet zijn. Geef de nodige ondersteuning aan uw teams zodat de juiste balans ontstaat tussen belasting en belastbaarheid;
 • De werknemers moeten zich kunnen vinden in een duidelijke strategische visie. Ze moeten de koers voor ogen hebben die het bedrijf wil nemen en hierin geloven;
 • De communicatie- en bedrijfscultuur moet sterk en transparant zijn. De waarden die u uitdraagt moeten in lijn zijn met die van uw werknemers;
 • Een loonsverhoging alleen zal niet zorgen voor meer betrokkenheid en inzet. Integendeel. Een slecht loonbeleid zal een negatieve impact hebben. Zorg er dus steeds voor dat uw werknemers tevreden blijven over hun loon via de toekenning van gunstige extralegale voordelen.