De wetgeving rond cadeaucheques

Om ervoor te zorgen dat het een cadeau blijft, gelden voor de toekenning van een cadeaucheque allerlei verplichtingen. Ontdek hieronder de verschillende voorwaarden van de reglementering.

 

Cadeaucheque: verplicht of niet?

De naam verraadt het al: een cadeaubon is een volwaardig cadeau en kan bijgevolg door geen enkele overeenkomst verplicht worden. De toekenning gebeurt volledig op eigen initiatief van de werkgever, die helemaal vrij kan kiezen om de cheques in te voeren of niet. De toekenning kan niet worden geformaliseerd in een arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst.
Een werkgever die beslist om zijn werknemers een cadeaubon te geven, heeft overigens wel twee speciale verplichtingen:

1. Principe van niet-discriminatie

Het voordeel moet aan alle werknemers van het bedrijf worden toegekend, ongeacht:

 • hun leeftijd,
 • hun geslacht,
 • hun geloofsovertuiging,
 • hun lidmaatschap van een politieke partij of vakbond.

Bij schending van dit principe van niet-discriminatie kan de betrokken onderneming door de wet worden gestraft.

2. Naleving van de wettelijke drempel

Om te genieten van de sociale en fiscale vrijstelling mag het bedrag van de voordelen in de vorm van geschenkcheques niet hoger liggen dan de maximumbedragen die zijn vastgelegd op basis van de gelegenheid waarvoor het cadeau wordt aangeboden:

 • Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar: € 40 per werknemer + € 40 per kind ten laste
 • Eervolle onderscheiding: € 120
 • Pensionering: € 40 per dienstjaar, met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000
 • Huwelijk of aangifte van wettelijk samenwonen: € 245
 • Anciënniteitspremie na 25 jaar dienst: 1 keer het bruto maandloon
 • Anciënniteitspremie na 35 jaar dienst: 2 keer het bruto maandloon
 • Speciale gelegenheden: maximaal € 50

 

Wie kan genieten van cadeaucheques?

Het voordeel is onderworpen aan het principe van gelijkheid binnen het bedrijf en kan in geen geval gebruikt worden als middel om druk uit te oefenen of om te straffen. De volgende medewerkers kunnen recht hebben op deze cheques:

 • Werknemers, ongeacht hun hiërarchische positie, anciënniteit en het niveau van hun vaardigheden.
 • Bedrijfsleiders, net als bij werknemers, zodra ze een arbeidsovereenkomst afgesloten hebben.
 • Stagiairs, die zoals wettelijk voorgeschreven toegang moeten hebben tot dezelfde sociale en culturele activiteiten als werknemers.
 • Klanten, om hen op die manier te bedanken, voor zover dat gebeurt in het belang van de onderneming en met inachtneming van de wettelijke grens van de btw. Cheques met een bedrag lager dan € 125 zijn 100% aftrekbaar en vrijgesteld van belastingen voor de begunstigde. Bij een hoger bedrag zijn de cheques 50% aftrekbaar en moet de begunstigde er belastingen op betalen.

 

Krijgen voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag?

Daar bestaan geen formele regels voor. De wet schrijft wel voor dat het voordeel moet worden toegekend aan alle werknemers zonder onderscheid en uitgaand van het principe van niet-discriminatie, waaruit we kunnen concluderen dat voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag moeten krijgen.

 

Kunnen cadeaucheques met terugwerkende kracht worden toegekend?De toekenning van cadeaucheques met terugwerkende kracht is mogelijk als er sprake is van een rechtzetting.

 

Vindt u geen antwoord op uw vraag over de wetgeving rond de toekenning van cadeaucheques in België? Neem contact met ons op.