FAQ

Hoe kunnen wij u als werkgever helpen met uw cadeaucheques?

Verfijn uw zoekopdracht

Ik wil mijn medewerkers Monizze cadeaucheques toekennen. Hoe kan ik klant worden?

Monizze klant worden kan via deze link.

Kan ik mezelf als zelfstandige bedrijfsleider cadeaucheques toekennen?

Een zelfstandige bedrijfsleider mag zichzelf cadeaucheques toekennen. Als zelfstandige bedrijfsleider moet u de wettelijke maximumbedragen naleven bij het bestellen van de cadeaucheques.

Meer info hieromtrent vindt u hier.

Hoe kan ik Monizze cadeaucheques bestellen?

Monizze cadeaucheques bestellen kan via uw klantenzone.

Bent u momenteel nog geen Monizze klant? Volg dan eerst de instructies via deze link om uw klantenaccount bij Monizze te openen.  

Wie kan genieten van cadeaucheques?

Het voordeel is onderworpen aan het principe van gelijkheid binnen het bedrijf. Het kan in geen geval gebruikt worden als middel om druk uit te oefenen of om te straffen. De volgende werknemers kunnen recht hebben op deze cheques:

 • Werknemers, ongeacht hun hiërarchische positie, anciënniteit en het niveau van hun vaardigheden.
 • Bedrijfsleiders, net als bij werknemers, zodra ze een arbeidsovereenkomst afgesloten hebben. 
 • Stagiairs, die zoals wettelijk voorgeschreven toegang moeten hebben tot dezelfde sociale en culturele activiteiten als werknemers.
 • Klanten, om hen op die manier te bedanken, voor zover dat gebeurt in het belang van de onderneming en met inachtneming van de wettelijke grens van de btw. Cheques met een bedrag lager dan € 125 zijn 100% aftrekbaar en vrijgesteld van belastingen voor de begunstigde. Bij een hoger bedrag zijn de cheques 50% aftrekbaar en moet de begunstigde er belastingen op betalen.  

Zijn cadeaucheques verplicht?

De naam verraadt het al: een cadeaucheque is een volwaardig cadeau en kan bijgevolg door geen enkele overeenkomst verplicht worden. De toekenning gebeurt volledig op eigen initiatief van de werkgever. De toekenning kan niet worden geformaliseerd in een arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst.  

Een werkgever die beslist om zijn werknemers een cadeaucheque te geven, heeft overigens wel twee speciale verplichtingen:

1.Principe van niet-discriminatie. 

Het voordeel moet aan alle werknemers van het bedrijf worden toegekend, ongeacht:

 • hun leeftijd;
 • hun geslacht;
 • hun geloofsovertuiging;
 • hun lidmaatschap van een politieke partij of vakbond.

Bij schending van dit principe van niet-discriminatie kan de betrokken onderneming door de wet worden gestraft.

2.Naleving van de wettelijke drempel

Om te genieten van de sociale en fiscale vrijstelling mag het bedrag van de voordelen in de vorm van cadeaucheques niet hoger liggen dan de maximumbedragen. Deze maximumbedragen zijn vastgelegd op basis van de gelegenheid waarvoor de cadeaucheque wordt aangeboden:

 • Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar: €40 per werknemer + €40 per kind ten laste
 • Eervolle onderscheiding: €120
 • Pensionering: €40 per dienstjaar, met een minimum van €120 en een maximum van €1000
 • Huwelijk of aangifte van wettelijk samenwonen: €245
 • Anciënniteitspremie na 25 jaar dienst: 1 keer het bruto maandloon
 • Anciënniteitspremie na 35 jaar dienst: 2 keer het bruto maandloon
 • Speciale gelegenheden: maximaal €50

Wat zijn cadeaucheques?

Met de Monizze cadeaucheques zet u werknemers voor speciale gelegenheden in de bloemetjes. Als cadeaucheques voldoen aan bepaalde voorwaarden worden ze beschouwd als speciaal voordeel (en dus niet gezien als ‘loon’). De waarde van de Monizze cadeaucheque is vrijgesteld van belastingen voor de werkgever en werknemer en is meestal ook fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet?

Contacteer onze experts