Mijn persoonlijke gegevens

Om u een oplossing op maat te kunnen bieden, vragen wij u om in uw account myMonizze enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Hoe kunt u die wijzigen? En zijn uw gegevens wel veilig?  

Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Na het inloggen in uw klantenzone myMonizze ziet u het tabblad "Profiel". Als u daarop klikt, krijgt u toegang tot enkele persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. U kunt ze aanpassen en die wijzigingen vervolgens bevestigen door te klikken op de knop "Bevestigen".  

Wat moet ik doen als ik van werkgever verander?

Als u beslist om uw bedrijf te verlaten, dan kunt u ons een e-mail sturen op support@monizze.be met daarin de volgende informatie:
  • Uw voornaam
  • Uw naam
  • De naam van het bedrijf waar u vertrekt
  • De naam van het nieuwe bedrijf waar u gaat werken (indien van toepassing)
Let er goed op dat u uw kaart niet blokkeert zodat u de geldige cheques nog kunt gebruiken.   De werkgever waar u vertrekt, kan uw ontslag ook zelf aangeven vanuit zijn eigen klantenzone.  

Zijn mijn gegevens beschermd?

In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer garandeert Monizze dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd zodat ze nooit worden gewijzigd of aan onbevoegden worden meegedeeld.   Vindt u geen antwoord op uw vraag over het beheer van uw persoonlijke gegevens in uw account myMonizze? Neem contact met ons op.