FAQ

Hoe kunnen wij u als werkgever helpen met uw maaltijdcheques?

Verfijn uw zoekopdracht

Ik wil mijn werknemers Monizze maaltijdcheques toekennen. Hoe kan ik klant worden? 

Monizze klant worden kan via deze link .

Kunnen maaltijdcheques met terugwerkende kracht worden toegekend?

De toekenning van maaltijdcheques met terugwerkende kracht wordt afgeraden en is alleen mogelijk als er sprake is van een rechtzetting. Als er te veel of te weinig maaltijdcheques werden toegekend, dan kan dat de volgende maand worden rechtgezet.

Krijgen voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag van maaltijdcheques?

De wetgeving rond maaltijdcheques in België bepaalt dat werknemers binnen eenzelfde categorie, dus met hetzelfde arbeidsregime, maaltijdcheques met eenzelfde nominale waarde moeten krijgen. Dit om willekeurige discriminatie te vermijden. 

Werkgevers die aan verschillende personeelscategorieën maaltijdcheques met een verschillende nominale waarde willen toekennen, moeten dat op een objectieve manier doen. Volgens die regel kunnen in de overeenkomst die dit extralegale voordeel vastlegt, verschillende bedragen worden opgenomen, naargelang het statuut van de werknemer (voltijds of deeltijds).  

Opgelet: als de objectiviteit betwistbaar lijkt, dan vraagt u best raad aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).  

Maaltijdcheques worden gewoonlijk toegekend op basis van het aantal gewerkte dagen of uren. Een deeltijdse werknemer krijgt logischerwijs dus minder maaltijdcheques dan een voltijdse werknemer.

Mag ik mezelf als zelfstandige bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen?

Sinds 1 januari 2007 mogen zelfstandige bedrijfsleiders zichzelf maaltijdcheques toekennen onder bepaalde voorwaarden:

  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal dagen waarop de zelfstandige bedrijfsleider daadwerkelijk heeft gewerkt. Er mogen niet meer dagen worden ingebracht dan het maximale aantal dagen dat een voltijdse werknemer in het desbetreffende bedrijf mag werken. 
  • Een zelfstandige bedrijfsleider die personeel aanwerft, mag zichzelf alleen maaltijdcheques toekennen als zijn werknemers er ook krijgen. De maaltijdcheques die de zelfstandige bedrijfsleider krijgt, mogen geen hogere waarde hebben dan die van zijn werknemers.  

Opgelet: Kleine zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep kunnen geen maaltijdcheques krijgen, want de rechtsvorm van de zelfstandige moet uitdrukkelijk een bedrijf zijn.  

Meer info hieromtrent vindt u hier.

Hoe kan ik Monizze maaltijdcheques bestellen?

Monizze maaltijdcheques bestellen kan op twee manieren:

  1. Via uw sociaal secretariaat: u laat uw sociaal secretariaat de maaltijdcheques bij Monizze bestellen. Neem contact op met uw sociaal secretariaat om hier meer informatie over te ontvangen. 
  2. Via de klantenzone van Monizze: u bestelt uw maaltijdcheques zelf via uw klantenzone.

Bent u momenteel nog geen Monizze klant? Volg dan eerst de instructies via deze link om uw klantenaccount bij Monizze te openen.  

Wie heeft recht op maaltijdcheques?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst waarin de toekenning van maaltijdcheques wordt vermeld. Hetzelfde geldt dus voor bepaalde categorieën van werknemers, zoals:

  • Jobstudenten
  • Stagiair(e)s die worden betaald in het kader van een arbeidsovereenkomst
  • Telewerkers
  • Werknemers met een bijzonder statuut

Vrijwilligers, die per definitie niet betaald worden en niet gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst, hebben echter geen recht op dit extralegale voordeel.  

Zijn maaltijdcheques verplicht?

Maaltijdcheques zijn in principe geen verplichting. Voor sommige paritaire comités is het wel een verplichting. De toekenning en de bijbehorende voorwaarden worden gekozen door de werkgever. De voorwaarden worden vastgelegd in een sectorale, ondernemings-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of in een individuele arbeidsovereenkomst.  

Neem gerust contact met ons op om na te gaan of de toekenning van dit voordeel een verplichting is voor uw paritair comité.

Wat is de waarde van een maaltijdcheque?

De maximale waarde van een maaltijdcheque bedraagt 8 per gewerkte dag. Het is echter mogelijk een lagere nominale waarde van maaltijdcheques te bestellen.  

De waarde van de maaltijdcheque is steeds samengesteld uit een werkgevers- en een werknemersbijdrage:

  • De werkgeversbijdrage bedraagt maximaal € 6,91
  • De werknemersbijdrage bedraagt minimaal € 1,09

Wat kunnen mijn werknemers met maaltijdcheques kopen?

Maaltijdcheques mogen uitsluitend gebruikt worden om voedingsproducten aan te kopen.   

De Monizze maaltijdcheques worden aanvaard in een groot netwerk van (lokale) handelszaken en restaurants. Daarnaast kan de maaltijdcheque ook online gebruikt worden voor aankopen bij verschillende webshops. 

Ontdek ons offline netwerk hier.

Ontdek ons online netwerk hier.

Wat zijn maaltijdcheques?

De maaltijdcheque is een extralegaal voordeel. Het laat de werkgever toe om zijn werknemers te motiveren met een bijkomende koopkracht. De maaltijdcheque is bovendien fiscaal aantrekkelijk. Maaltijdcheques mogen enkel gebruikt worden voor het betalen van een maaltijd of het aankopen van voedingswaren.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet?

Contacteer onze experts