Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

21 augustus 2019

Cadeaucheque

Wanneer cadeaucheques toekennen?

Cadeauxcheques in uw bedrijf

De cadeaucheques zijn voor veel werkgevers een middel om hun werknemers te belonen op diverse momenten in het jaar. Werknemers waarderen dit bedrijfsgeschenk dat hun koopkracht verhoogt en voor de werkgever een middel is om de relatie te versterken en de motivatie te verhogen. Bovendien kunnen deze cadeaucheques onder bepaalde voorwaarden volledig worden vrijgesteld van sociale lasten. Maar wanneer kan een werkgever deze cheques toekennen en ten volle genieten van de fiscale voordelen?

Eindejaarsfeesten

Een werkgever kan een eindejaarsgeschenk geven voor een maximumbedrag van € 40 per werknemer met nog eens € 40 extra per kind dat de werknemer ten laste heeft.

Huwelijk

Wanneer een van zijn werknemers trouwt, kan de werkgever beslissen om een cadeaucheque te geven van maximum € 245. Een mooi gebaar dat het echtpaar zal verheugen.

Eerbewijs

Indien een werknemer een eerbewijs ontvangt, d.w.z. een officiële of burgerlijke onderscheiding buiten het bedrijf (een onderscheiding bijvoorbeeld), kan de werkgever een geschenk toekennen van niet meer dan € 120 per jaar.

Pensionering

Wat als een van uw gevestigde werknemers op pensioen gaat en u hem of haar als werkgever wilt bedanken voor de vele jaren goede en trouwe dienst? U kunt een cadeaucheque bieden ter waarde van € 40 per dienstjaar, voor een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000.

Anciënniteit

Tijdens zijn carrière binnen eenzelfde bedrijf kan de werknemer twee keer een anciënniteitsgeschenk of -premie ontvangen zonder dat er sociale premies en een bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.

Wanneer de werknemer 25 jaar anciënniteit heeft, kan hij of zij een premie of cadeaucheque ontvangen ter waarde van een bedrag dat overeenkomt met maximaal 1 brutomaandloon van de werknemer.

Staat er 35 jaar anciënniteit op de teller dan kan een bedrag toegekend worden van maximaal 2 maal het brutomaandloon.

Merk op dat deze anciënniteitsgeschenken of -premies, in tegenstelling tot voorgaande gevallen, niet aftrekbaar zijn.

Speciale gelegenheden

Wanneer een werkgever zijn werknemers wil belonen naar aanleiding van een speciale gelegenheid of de verjaardag van het bedrijf, kan hij hen een premie of cadeaucheque toekennen van maximaal € 50 per jaar, die niet aftrekbaar is.

Wilt u meer weten? Bekijk ons volledig wettelijk kader over de verdeling van cadeaucheques binnen het bedrijf.