In een tijd waarin milieuzorgen steeds belangrijker worden, wordt het aanmoedigen van duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf een essentiële stap. Deze benadering komt niet alleen overeen met de huidige maatschappelijke kwesties, maar kan ook aanzienlijke voordelen bieden voor uw medewerkers en organisatie. Als werkgever speelt u een essentiële rol bij het stimuleren van milieuvriendelijke vervoerswijzen bij uw medewerkers. 

Ontdek concrete methoden om deze benadering binnen uw bedrijf in te voeren en uw werknemers aan te moedigen tot zachte mobiliteit, met concrete alternatieven voor de traditionele bedrijfswagen. 

Begrijp duurzame mobiliteit 

Duurzame mobiliteit gaat verder dan een eenvoudige trend. Het is een verandering van mentaliteit een manier om na te denken over hoe we ons in ons professionele dagelijks leven verplaatsen om onze milieu-impact te minimaliseren en onze levenskwaliteit te verbeteren. 

Een beleid voor duurzame mobiliteit binnen een bedrijf geeft de voorkeur aan vervoerswijzen met lage koolstofemissies en streeft naar het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Carpoolen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische voertuigen zijn concrete voorbeelden hiervan. 

De voordelen van duurzame mobiliteit beperken zich niet tot het milieu. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en verkeersopstoppingen te verminderen, draagt u ook bij aan een betere luchtkwaliteit en verkeersdoorstroming. Bovendien kan zachte mobiliteit de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers stimuleren door regelmatige lichaamsbeweging aan te moedigen. 

De kracht van het mobiliteitsbudget 

Steeds populairder in België, is het mobiliteitsbudget een belangrijke kans voor werkgevers om hun medewerkers aan te moedigen dagelijks te kiezen voor duurzame verplaatsingen, zonder dat dit de financiën beïnvloedt. 

Met het mobiliteitsbudget kunnen uw werknemers hun recht op een bedrijfswagen vervangen door een jaarlijks budget dat ze kunnen besteden aan een breed scala van zachte mobiliteitsoplossingen. Van een elektrische auto tot het vergoeden van hun huur, tot het gebruik van openbaar vervoer of een nieuwe fiets. 

Door uw medewerkers de mogelijkheid te bieden te kiezen voor een mobiliteitsbudget, draagt u bij aan een bedrijfscultuur die gericht is op duurzaamheid. 

Duurzaamheid en flexibiliteit 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt de overstap naar duurzame mobiliteit niet noodzakelijkerwijs tot extra kosten. Door een mobiliteitsbudget in te voeren, opent u de weg naar diverse keuzemogelijkheden: telewerken, carpoolen, gebruik van openbaar vervoer, fietsen, enzovoort. 

Dit biedt flexibiliteit die kan voldoen aan de individuele behoeften en voorkeuren van uw medewerkers. Bovendien kan dit leiden tot een verbetering van het welzijn op het werk, met minder stressvolle en milieuvriendelijke reizen. 

Zachte mobiliteit en telewerken 

Het aanbieden van alternatieven voor de traditionele bedrijfswagen is een constructieve stap. Openbaar vervoer, zoals bussen, treinen en trams, bieden praktische en milieubewuste oplossingen voor woon-werkverkeer. Veel bedrijven bieden openbaarvervoerabonnementen aan hun werknemers aan. 

Elektrische fietsen en elektrische scooters, die steeds populairder worden, zijn ook aantrekkelijke individuele opties. Het is niet ongebruikelijk om bedrijven te zien met vloten van elektrische fietsen of scooters. 

Tegenwoordig worden woon-werkverplaatsingen ook vergoed door de werkgever. De fietsvergoeding is namelijk in mei 2023 geïntroduceerd in België. Veel bedrijven vergoeden ook gelopen kilometers. 

Tot slot heeft telewerken, vooral sinds de Covid-19-crisis, zijn plaats veroverd in de meeste bedrijven. Dit helpt drastisch bij het verminderen van woon-werkverplaatsingen en daarmee de milieueffecten van deze reizen. 

Het toestaan van flexibele werktijden is ook een manier om de ecologische voetafdruk van uw bedrijf te verminderen. Dit geeft uw werknemers de mogelijkheid om niet vast te zitten in het verkeer. En dat is altijd mooi meegenomen! 

Heroverwegen van bedrijfswagenbeleid 

Lange termijn denken houdt in dat bedrijfswagenbeleid wordt herzien. Het aanbieden van meer milieuvriendelijke alternatieven en het bieden van financiële prikkels om ze te omarmen kan een belangrijke stap zijn. Elektrische voertuigen worden bijvoorbeeld steeds betaalbaarder en bieden een optie met lage emissies voor zakelijke reizen. 

Uw milieu-engagement 

Op weg naar een Milieuvriendelijke Bedrijfswagen 

Als de bedrijfswagen noodzakelijk blijft, is de keuze voor een milieuvriendelijker model cruciaal. Het mobiliteitsbudget kan de adoptie van elektrische, hybride of alternatief brandstofvoertuigen ondersteunen. De ecoprestatie, een indicator die rekening houdt met CO2-uitstoot, luchtvervuiling en geluid, kan u helpen bij het maken van duurzame keuzes. 

Een milieubewust bedrijf 

Het aanmoedigen van duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf is ook een kans om deel te nemen aan de opbouw van een groenere toekomst. Door alternatieven te bieden voor de traditionele bedrijfswagen en een ecologische levensstijl te bevorderen, toont u uw toewijding aan milieu-duurzaamheid en verbetert u de tevredenheid van uw werknemers. 

En de talenten? 

Het aannemen van een beleid voor duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf kan ingewikkeld lijken, maar het heeft aanzienlijke voordelen, zonder noodzakelijkerwijs uw budget te beïnvloeden. Door het mobiliteitsbudget aan te moedigen, alternatieven voor de traditionele bedrijfswagen te bevorderen en het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen te ondersteunen, zet u een stap in de richting van een toekomst waarin zakelijke verplaatsingen positief bijdragen aan de planeet en het welzijn van iedereen. Bovendien maakt u van uw bedrijf een betrokken organisatie, wat aantrekkelijk is voor het aantrekken en behouden van (jonge) talenten. 

Duurzame mobiliteit bij Monizze

Bij Monizze hebben we in 2023 een belangrijke stap gezet met de invoering van het mobiliteitsbudget binnen het bedrijf voor verschillende functieniveaus. Maar we willen flexibiliteit en toegang tot duurzame mobiliteit aan iedereen bieden. Dus voor andere functies stellen we een budget beschikbaar voor hun woon-werkverkeer, wat hen bijvoorbeeld in staat stelt om het openbaar vervoer te combineren met fietsen, scooters of gedeelde auto’s, of om van dag tot dag te variëren.

Het begrijpen van duurzame mobiliteit, het benutten van mobiliteitsbudgetten, het omarmen van flexibiliteit en alternatieve opties zoals telewerken, en het heroverwegen van uw bedrijfswagenbeleid zijn stappen in de goede richting. Deze benaderingen dragen niet alleen bij aan een groenere toekomst, maar maken uw organisatie ook aantrekkelijk voor talent en verbeteren de algehele tevredenheid van uw medewerkers.

Bij Monizze hebben we al stappen gezet richting duurzame mobiliteit in 2023 en streven we ernaar om flexibiliteit en toegankelijkheid voor iedereen te bieden. Laten we samen werken aan een milieuvriendelijke en welzijnsgerichte toekomst voor uw bedrijf en de wereld om ons heen.