Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

Een veelheid aan milieuvriendelijke oplossingen aanbieden aan het personeel van een bedrijf, maar zich ook aanpassen aan evoluerende technologieën: dat is het doel van het mobiliteitsbudget. Wat levert het de werkgever op? Het is een budgetneutrale operatie en een concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt.

Het mobiliteitsbudget, een echte troef

Het principe achter het mobiliteitsbudget is dat werknemers hun bedrijfswagen, of het recht daarop, kunnen inruilen voor een geldbedrag dat ze kunnen besteden aan duurzamere alternatieven die passen bij hun persoonlijke situatie. En wat als hun behoeften veranderen in de loop van het jaar of van het ene jaar op het andere?

Flexibiliteit is nog steeds aan de orde van de dag, want dan kunnen ze gemakkelijk kiezen voor een ander vervoermiddel of een andere combinatie. Het resultaat: meer keuzevrijheid op het vlak van mobiliteit in de breedste zin van het woord, efficiënter reizen, een beter evenwicht tussen werk en privé en een geoptimaliseerde verloning. Goed voor jou en je team!

Het mobiliteitsbudget is ook een belangrijke differentiërende factor voor bedrijven die ervoor kiezen om het hun personeel aan te bieden. En waarom is dat? Omdat het een echt alternatief biedt voor de bedrijfswagen en vooral populair is bij jonge mensen. Een echt argument om talent aan te trekken!

Vandaag zijn het echter vooral Vlaamse werkgevers die mobiliteitsbudgetten aanbieden. Het zou dus in het belang zijn van bedrijven aan de Franstalige kant van het Kanaal om er ook gebruik van te maken, om beter tegemoet te komen aan de individuele behoeften van hun werknemers… en om hun engagement aan te moedigen.

Het mobiliteitsbudget in de praktijk

Het mobiliteitsbudget is gebaseerd op drie pijlers:

Pijler 1: hiermee kun je een bedrijfswagen kiezen die elektrisch is of aan bepaalde milieunormen voldoet.

Pijler 2: dit betreft duurzame vervoermiddelen zoals fietsen, elektrische scooters, openbaar vervoer, elektrische drie- en vierwielers met een gesloten passagierscompartiment (ontworpen voor het vervoer van personen), etc. Gedeelde oplossingen worden ook geprefereerd (autodelen, taxidiensten en autoverhuur). Het budget kan ook worden toegewezen aan andere zaken dan mobiliteit zelf.

Bijvoorbeeld: huisvestingskosten voor mensen die 60% van de tijd telewerken of binnen een straal van tien kilometer van hun werkplek wonen (dit is een manier om hun huur of de rente en aflossing van hun hypotheek te financieren). OV-abonnementen voor gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen als de werknemer kunnen ook worden opgenomen.

Pijler 3: dit is het saldo van het budget dat overblijft nadat de uitgaven in pijler 1 en 2 zijn afgetrokken. Als er aan het einde van het jaar geld overblijft, wordt dit uitbetaald aan de werknemer… maar na aftrek van een speciale socialezekerheidsbijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer. Het is dus in het belang van de werknemer om zoveel mogelijk te besteden aan pijler 1 en 2, die vrij zijn van kosten.

Duurzame mobiliteit met het Mobiliteitsbudget

Optimaliseer de professionele mobiliteit met het Mobiliteitsbudget, dat flexibiliteit en milieuverantwoordelijkheid biedt. Door werknemers in staat te stellen hun bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame opties, vergroot deze innovatieve aanpak uw aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt.

De drie pijlers van het budget bieden een verscheidenheid aan keuzes en stimuleren mobiliteit die is afgestemd op individuele behoeften. Voorzichtigheid is echter geboden om de financiële voordelen te maximaliseren.

Kortom, het mobiliteitsbudget is niet alleen een budgetneutrale oplossing, maar een praktische manier om duurzaamheid en het welzijn van werknemers te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de hedendaagse eisen voor professionele mobiliteit.