Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

Blog

Werknemers betrekken bij het werk zorgt voor minder afwezigheid

#Werkgever

Wist u dat? Een Belgische werknemer is gemiddeld 7,5 dagen per jaar afwezig op het werk. En het ziekteverzuim stijgt gestaag sinds 2010. Hoe is dit te verklaren?

Stress, overbelasting, gebrek aan erkenning… Het zijn maar enkele factoren die kunnen leiden tot absenteïsme op het werk. Daarom is het in uw belang, als directeur of personeelsmanager van een bedrijf, om uw werknemers gemotiveerd te houden. Zowel voor hen als voor u een groot pluspunt!

Betrokkenheid van werknemers op het werk en de impact ervan

Dit is de sleutel tot alles: een werknemer voelt zich veel meer betrokken wanneer het succes van het bedrijf hem na aan het hart ligt en hij zich voldaan voelt. Het resultaat? Niets dan voordelen:

  • actievere deelname aan het leven van het bedrijf
  • een verlangen om uit te blinken in hun rol, waarbij ze belang hechten aan het eindresultaat en de impact van hun werk
  • een positief imago naar buiten toe, omdat geëngageerde werknemers van nature ambassadeurs van het bedrijf worden
  • een gevoel van saamhorigheid en sterke banden tussen werknemers.
  • hogere productiviteit
  • minder ziekteverzuim

Hoe zorg je voor betrokken werknemers

Vraag jezelf eerst en vooral af of je tegemoetkomt aan de menselijke behoeften van je teams. Een goede tip om je te helpen de mate van betrokkenheid van je werknemers te meten en te beïnvloeden?

Gebruik de piramide van Maslow, die gebaseerd is op een hiërarchie van onze basisbehoeften. Ze worden gecategoriseerd in volgorde van belangrijkheid, met de belangrijkste aan de basis van de piramide.

Motivatie op het werk

Door aan al deze behoeften te voldoen, kun je de motivatie van werknemers verhogen en het ziekteverzuim tot een minimum beperken. Hier volgen enkele voorbeelden van concrete acties die je voor elk van deze behoeften kunt ondernemen.

Fysiologische behoeften: dit zijn de dingen die we nodig hebben om te overleven, zoals voedsel. Praktisch gezien > betaal je werknemers wat ze waard zijn voor het werk dat ze doen.

  • Beveiligingsbehoeften: dit zijn onder andere stabiliteit en bescherming van de baan.

Concreet > geef je werknemers de middelen door hen een aangename en comfortabele werkomgeving te bieden en alle hulpmiddelen/uitrusting die ze nodig hebben. Zorg ook voor hun gezondheid en welzijn.

  • Behoefte om erbij te horen: de behoefte aan sociale banden en bij een groep te horen.

Praktisch gezien > creëer een goede werksfeer, bijvoorbeeld door regelmatig bedrijfsevenementen te organiseren om de teamcohesie te bevorderen.

  • Behoefte aan waardering: zich nuttig en erkend voelen. De meest tevreden werknemers zijn diegenen die zich volledig betrokken voelen bij de activiteiten die ze ondernemen. Dit betekent dat je een baan moet hebben waarin je je gewaardeerd voelt en waarin je kwaliteiten tot hun recht komen.

Praktisch gezien > geef constructieve feedback door positieve tweerichtingscommunicatie binnen het team aan te moedigen.moedig positieve tweerichtingscommunicatie binnen het team aan.

  • Behoefte aan zelfontplooiing: de behoefte om iets te bereiken.

Concreet > bied mogelijkheden voor regelmatige opleiding, door voor elke medewerker een loopbaanontwikkelingsplan op te stellen dat rekening houdt met zijn of haar ambities. Bied loonsverhogingen, bonussen of voordelen op basis van de vooruitgang en resultaten van werknemers.

Een kleine tip

Laat je waardering voor je werknemers blijken met concrete producten die hun betrokkenheid kunnen vergroten. Bijvoorbeeld de nieuwe koopkrachtbonus, maaltijdcheques en ecocheques om hun koopkracht te stimuleren, of cadeaucheques en Activ’ vouchers waarmee ze zichzelf kunnen verwennen.