De Belgische wetgeving rond cadeaucheques

Bedrijfsgeschenken zijn pas sociale voordelen die worden uitgesloten van het loonbegrip als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, in België vastgesteld door de FOD Financiën. Ze zijn dus vrijgesteld van belastingen voor de werkgever en werknemer en ook nog eens fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.
 

Aard van het bedrijfsgeschenk

Een bedrijf kent dit type geschenk toe aan haar personeelsleden met een duidelijk sociaal doel en niet als beloning voor de geleverde prestaties. Het bedrijfsgeschenk kan allerlei vormen aannemen:

  • Multi-keten cadeaucheque
  • Aankoopbon
  • Cinematicket
  • Boekenbon
  • enz.

Alle werknemers moeten van hetzelfde voordeel genieten.

Toekenningsvoorwaarden

De wetgeving rond cadeaucheques regelt ook de toekenningsvoorwaarden, met name de gelegenheden en het toegelaten bedrag:

Gelegenheid Jaarlijks maximumbedrag per type gelegenheid en per werknemer Vrijgesteld Aftrekbaarheid Niet belastbaar voor de begunstigde
Voor uw werknemers
Sinterklaas
Kerstmis
Nieuwjaar
40 €
+ 40 € / kind ten laste
100%
Eervolle onderscheiding 120 €
100%
Pensionering 40 € / dienstjaar
min. de 120 € - max. de 1000 €
100%
Huwelijk
Wettelijke samenwoonst
245 € 100%
Anciënniteit 25 jaar
Anciënniteit 35 jaar
1x de maandelijkse brutoloon
2x de maandelijkse brutoloon
0%
Speciale gelegenheden Geringe waarde
Max. 50 €
0%
Voor uw zakenrelaties
Voor alle gelegenheden < 125 € 100%
Voor alle gelegenheden > 125 € 50% Belastbaar (fiscale fiche nodig)