< Terug

Ecocheques in België: welke wetgeving regelt dit voordeel?

Ecocheques zijn onderworpen aan verschillende regels om voor zowel de werkgever als de werknemer een gunstig extralegaal voordeel te blijven. Ontdek hieronder de verschillende elementen die verband houden met de wetgeving.

 

Ecocheque: verplicht of niet?

De toekenning van ecocheques in België moet worden vastgelegd in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst. Ze hangt af van de beslissing van de werkgever. Er geldt dus geen verplichting, behalve in bepaalde paritaire comités. Neem gerust contact met ons op om na te gaan of uw PC daar ook bij hoort.

 

Wie heeft recht op ecocheques?

Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door een cao binnen de Nationale Arbeidsraad en heeft alleen betrekking op werkgevers en werknemers die onder de wet van 5 december 1968 vallen betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, dus iedereen in de privésector.

Verschillende personeelscategorieën kunnen dus niet van dit extralegale voordeel genieten, namelijk alle werknemers:

  • die actief zijn in de overheidssector en de autonome overheidsbedrijven;
  • die worden gesubsidieerd door de staat en actief zijn in de gesubsidieerde inrichtingen van het vrije onderwijs;
  • die zijn aangeworven in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst;
  • die actief zijn in centra voor beroepsopleiding met toepassing van de wetgeving betreffende de arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding van werkzoekenden.

 

 

Kan ik mezelf als zaakvoerder ecocheques toekennen?

Een zelfstandig bedrijfsleider mag zichzelf voortaan onder bepaalde voorwaarden ecocheques toekennen.

Als een bedrijfsleider ook andere personen in dienst heeft, kan hij of zij nooit meer ecocheques krijgen dan een voltijdse werknemer van zijn/haar bedrijf. (Het maximumbedrag dat toegekend mag worden is € 250 per jaar.)

Een zelfstandige bedrijfsleider die ook andere personen in dienst heeft, kan zichzelf ecocheques toekennen enkel als zijn/haar werknemers er ook krijgen.

Opgelet: de rechtsvorm van de onderneming van de bedrijfsleider in kwestie moet absoluut een vennootschap zijn. Kleine handelaars en beoefenaars van een vrij beroep zijn dus uitgesloten van dit systeem.

 

Ontvangen voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag?

De cao nr. 98 en het koninklijk besluit betreffende de toekenning van ecocheques vermelden geen van beide specifieke regels voor deeltijdse werknemers. De werkgever mag dus zelf kiezen om te opteren voor een systeem naar verhouding tot de arbeidsprestaties of voor een bedrag dat voor alle werknemers hetzelfde is, ongeacht hun statuut.

 

Kunnen ecocheques met terugwerkende kracht worden toegekend?

Het wordt niet aangeraden, maar ecocheques kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend indien het gaat om een rechtzetting.

 

Kan ik ecocheques omzetten in maaltijdcheques?

In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2012 werd een wetswijziging gepubliceerd om de vervanging van ecocheques door maaltijdcheques en omgekeerd mogelijk te maken. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat die mogelijkheid tot omzetting al wordt overeengekomen bij de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst waarin dit extralegale voordeel wordt vastgelegd.

 

Vindt u geen antwoord op uw vraag over de wetgeving rond ecocheques in België? Neem contact met ons op.