Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

FAQ

Hoe kunnen wij u als werkgever helpen met uw ecocheques?

Verfijn uw zoekopdracht

Ik wil mijn werknemers Monizze ecocheques toekennen. Hoe kan ik klant worden?

Monizze klant worden kan via deze link.

Kunnen ecocheques met terugwerkende kracht worden toegekend?

Het wordt niet aangeraden, maar ecocheques kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend indien het gaat om een rechtzetting.

Krijgen voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag van ecocheques?

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 en het koninklijk besluit over de toekenning van ecocheques vermelden geen van beide specifieke regels voor deeltijdse werknemers. De werkgever mag dus zelf kiezen. Ofwel kan hij opteren voor een systeem naar verhouding tot de arbeidsprestaties ofwel voor een bedrag dat voor alle werknemers hetzelfde is, ongeacht hun statuut.  

Mag ik mezelf als zelfstandige bedrijfsleider ecocheques toekennen?

Sinds 1 januari 2007 mogen zelfstandige bedrijfsleiders zichzelf ecocheques toekennen onder bepaalde voorwaarden: 

  • Een zelfstandige bedrijfsleider die personeel aanwerft, mag zichzelf alleen ecocheques toekennen als zijn werknemers er ook krijgen.  
  • De ecocheques die de zelfstandige bedrijfsleider krijgt, mogen niet meer waard zijn dan die van zijn voltijdse werknemers. 

Opgelet: Kleine zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep kunnen geen ecocheques krijgen, want de rechtsvorm van de zelfstandige moet uitdrukkelijk een bedrijf zijn. 

Meer info hieromtrent vindt u hier.

Hoe kan ik Monizze ecocheques bestellen?

Monizze ecocheques bestellen kan op twee manieren:

  1. Via uw sociaal secretariaat: u laat uw sociaal secretariaat de ecocheques bij Monizze bestellen. Neem contact op met uw sociaal secretariaat om hier meer informatie over te ontvangen. 
  2. Via de klantenzone van Monizze: u bestelt uw ecocheques zelf via uw klantenzone.

Bent u momenteel nog geen Monizze klant? Volg dan eerst de instructies via deze link om uw klantenaccount bij Monizze te openen.  

Wie heeft recht op ecocheques?

Iedereen in de privésector heeft recht op ecocheques. Het systeem van de ecocheques werd ingesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst binnen de Nationale Arbeidsraad. Deze heeft alleen betrekking op werkgevers en werknemers die onder de wet van 5 december 1968 vallen betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités.  

Verschillende personeelscategorieën kunnen dus niet van dit extralegale voordeel genieten, namelijk alle werknemers:  

  • die actief zijn in de overheidssector en de autonome overheidsbedrijven; 
  • die worden gesubsidieerd door de staat en actief zijn in de gesubsidieerde inrichtingen van het vrije onderwijs;  
  • die zijn aangeworven in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst;  
  • die actief zijn in centra voor beroepsopleiding met toepassing van de wetgeving betreffende de arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding van werkzoekenden.  

Zijn ecocheques verplicht?

Ecocheques zijn in principe geen verplichting. Voor sommige Paritaire Comités is het wel een verplichting. De toekenning van ecocheques en de bijbehorende voorwaarden worden gekozen door de werkgever. De voorwaarden worden vastgelegd in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.  

Neem gerust contact met ons op om na te gaan of de toekenning van dit voordeel een verplichting is voor uw paritair comité.

Wat is de waarde van een ecocheque?

De maximale waarde van de ecocheque is €250 per jaar. De toegekende waarde is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen. Voor meer informatie over de berekening neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat.   

Wat kunnen mijn werknemers met ecocheques kopen? 

Ecocheques mogen uitsluitend gebruikt worden om ecologische producten of diensten aan te kopen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt de lijst met producten en diensten op die met ecocheques gekocht kunnen worden.    

De Monizze ecocheques worden aanvaard in een groot netwerk van grote ketens, maar ook in lokale handelszaken. Daarnaast kan de ecocheque ook online gebruikt worden voor aankopen bij verschillende webshops.  

Ontdek ons offline netwerk hier.

Ontdek ons online netwerk hier.

Wat zijn ecocheques?

De ecocheque is een extralegaal voordeel. Het laat de werkgever toe om zijn werknemers te motiveren met een bijkomende koopkracht. De ecocheque is bovendien volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. Daarbovenop wordt het ecologisch bewustzijn van de werknemer gestimuleerd. 

Vindt u het antwoord op uw vraag niet?

Contacteer onze experts