< Terug

Belgische consument koopt milieubewuster dankzij de ecocheque

De ecocheque heeft een bewezen positieve invloed op het aankoopgedrag van de consument in België. Dankzij de ecocheques hebben meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen, meer aandacht voor milieubelangen. In slechts twee jaar tijd is er een significante toename van 15 procent (van 39% in 2017 naar 54% in 2019). De impact van het bezit van ecocheques op het aankoopgedrag van de consumenten werd recent door de Universiteit Hasselt en Indiville cvba onderzocht.

Bewezen: ecocheques stimuleren verantwoord aankoopgedrag
De Belgische consument is bezorgd omtrent de milieuproblematiek maar die bezorgdheid vertaalt zich echter niet automatisch in aankoopgedrag. Uit een studie van de Universiteit Hasselt en Indiville cvba, recent uitgevoerd in opdracht van de Belgische vereniging van de uitgevers van maaltijd- en ecocheques (Vouchers Issuers Association of kortweg VIA), blijkt dat de ecocheque een effectief instrument is om ecologisch verantwoord aankoopgedrag te stimuleren. De studie onderzocht de rol van ecocheques in de aankoop van elektroapparaten met een energielabel van A+ en meer, producten waarvoor de cheques het vaakst worden gebruikt.
Uit de studie blijkt onder meer dat consumenten een grotere aankoopbereidheid tonen in een situatie met ecocheques dan één zonder ecocheques. Meer bepaald geeft een hoge waarde aan ecocheques – vanaf 150 euro – een kans van 80% dat de consument het ecologisch elektroapparaat koopt, terwijl de aankoopbereidheid voor identiek hetzelfde toestel slechts ongeveer 40% bedraagt wanneer men geen ecocheques ter beschikking heeft. Kort gezegd: de kans dat de consument een milieuvriendelijker toestel koopt, is maar liefst twee keer zo groot indien hij of zij voor dat toestel ecocheques kan inzetten.
Opvallend is dat ook een meerderheid van de consumenten zónder ecocheques een grote voorstander is van het systeem. Twee derde van de consumenten die een minder ecologisch product kochten, gaf tijdens het onderzoek aan dat zij wél een ecologisch vriendelijk toestel (A+ label of meer) zouden hebben gekocht, mochten ze ecocheques hebben gehad.

Ecocheque heeft ook impact op besparing in energiekosten en omzetstijging bij de handelaars
Ecocheques hebben niet alleen een positief effect op het aankoopgedrag van de Belgische consument, maar laten diezelfde consument ook toe in zijn of haar energiekosten te besparen. Een uitbreiding van het systeem van de ecocheques naar alle gezinnen waarin minstens één iemand werkzaam is, kan een extra besparing tot gemiddeld 22,8 miljoen euro opleveren. Ook de Belgische handelaars kunnen rekenen op een omzetstijging tot 52,2 miljoen euro bij een uitbreiding van het systeem naar alle gezinnen waarin minstens één iemand werkzaam is. Dit is een niet te onderschatten financiële steun voor de lokale economie.

Uitbreiding systeem ecocheques heeft groot potentieel
De studie bewijst het succes van het huidige systeem van ecocheques en de bijdrage die consumenten met ecocheques aan het milieu leveren. De positieve houding van de meerderheid van consumenten zonder ecocheques t.a.v. het systeem, alsook de verwachte bijkomende besparingen in de energiekosten van gezinnen en de omzetstijging voor handelaars, illustreren tevens het potentieel van een uitbreiding van het systeem.

Indiville