Het wettelijke kader rond de ecocheque

Ecocheques worden in België beschouwd als een deel van de verloning voor werknemers en zijn onderworpen aan een wettelijke regeling. Dit rechtskader leert u meer over de toekenningsvoorwaarden, de bedragen, de geldigheidsduur, de aanvaarde producten … Voor een beter begrip vindt u hier de belangrijkste regels van de wetgeving rond ecocheques.

 

Fiscale voordelen

Ecocheques vormen een extralegaal voordeel dat werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers. Dankzij hun bijzonder statuut leveren ze dus voor beide partijen fiscale voordelen op:

  • Volledige vrijstelling van sociale lasten voor de werkgever en werknemer
  • Belastingvrij voor de werknemer

 

Toekenningsvoorwaarden

De wetgeving rond ecocheques is duidelijk: de toekenning is niet verplicht. De werkgever mag hier vrij over beslissen. Bij toekenning moet aan enkele voorwaarden voldaan worden:

  • De toekenning van echocheques en de keuze voor het elektronische formaat moeten opgenomen worden in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst. Monizze kan u hierbij helpen.
  • De werknemer mag niet meer dan € 250 per jaar per werknemer toekennen.
  • Ze moeten worden toegekend op naam van de werknemer.

 

Elektronische ecocheques

Het rechtskader voor ecocheques laat de toekenning toe in de vorm van een elektronische kaart. In dit geval moeten bepaalde regels gerespecteerd worden:

  • De terbeschikkingstelling van de elektronische ecocheque mag geen kosten opleveren voor de werknemer, tenzij bij diefstal of verlies.
  • De elektronische ecocheque kan enkel worden uitgegeven door een erkend uitgiftebedrijf. Monizze kreeg op 17 maart 2016 de goedkeuring om elektronische ecocheques uit te geven.

 

Wat kunt u kopen met ecocheques?

Ook het gebruik van ecocheques valt onder een wetgeving:

  • Echocheques moeten gebruikt worden voor de betaling van milieuvriendelijke producten.
  • Ze zijn 24 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum.
  • De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur van zijn ecocheques op elk moment kunnen raadplegen.

U vraagt zich nog af hoe u dit voordeel maximaal kunt benutten? Ontdek wat u kunt kopen met uw ecocheques en geniet ten volle!

Wilt u meer weten over de Belgische wetgeving rond ecocheques? In ons Document Center vindt u alle koninklijke besluiten.