Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

7 August 2017

Werkgever / Werknemer

Wat is een ecocheque?

De ecocheque is wellicht een van de bekendste voordelen die aan werknemers worden toegekend. Maar weet u wat dit precies is?

Een stapje dichter bij een groenere wereld

De ecocheque maakt net als de maaltijdcheque deel uit van de groep extralegale voordelen. Hij wordt door een werkgever aan zijn werknemers toegekend om hun koopkracht te verhogen en hen tegelijk aan te moedigen om milieubewust te denken.

Een ecocheque kan namelijk alleen worden gebruikt voor de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten. Voorbeelden zijn ledlampen, een fiets, tweedehandskleding en -boeken, huishoudtoestellen en nog heel wat andere dingen. De lijst met wat u allemaal met ecocheques kunt betalen, wordt alsmaar langer.

De geldigheid van ecocheques werd vastgelegd op 2 jaar zodat werknemers ecologische investeringen op lange termijn kunnen doen, bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie aankopen.

Aantrekkingskracht van ecocheques

Ecocheques hebben zoals alle extralegale voordelen een voordelig fiscaal statuut. Zo zijn ze vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Ze zijn ook fiscaal aftrekbaar. Daarom is dit voordeel zo populair bij werkgevers.

Voor de werknemers is de verhoging van hun koopkracht niet het enige voordeel. Ze moeten namelijk zelf geen bijdrage in het bedrag van de ecocheques betalen, wat bij maaltijdcheques wel het geval is. Zij doen er dus maximaal voordeel mee.

Bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst

Een werkgever kan in België pas ecocheques toekennen als in zijn bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bestaat. Die kan opgesteld zijn op ondernemings- of op sectorniveau. Bij personeelsleden van een paritair comité waarvoor doorgaans niet zo’n overeenkomst bestaat, kan de toekenning van dit voordeel worden geregeld in een individuele overeenkomst.

Die cao bepaalt de verschillende voorwaarden met betrekking tot dit voordeel, bijvoorbeeld:

  • Welke werknemers er recht op hebben
  • De waarde van elke ecocheque en het toegekende totaalbedrag
  • Hoe vaak ze in de loop van het jaar worden toegekend
  • De geldigheidsduur

In totaal kan een werknemer maximaal € 250 netto aan ecocheques ontvangen. Het aantal toegekende cheques hangt af van het aantal gewerkte dagen waarvoor een loon of gelijkwaardig equivalent wordt uitbetaald (dus inclusief vakantie en andere soorten verlof). De werkgever kan wel beslissen om te opteren voor een interessantere berekeningswijze.

Wilt u dit aantrekkelijke voordeel ook aan uw werknemers toekennen? Vraag uw offerte op maat voor ecocheques.