Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

In een tijd waarin de arbeidsmarkt steeds competitiever wordt, is het voor bedrijven van cruciaal belang om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het aantrekken en behouden van jong talent, met name Generatie Z (geboren in of na 1996). Deze betreedt de arbeidsmarkt met nieuwe en unieke verwachtingen en uitdagingen, waardoor het voor organisaties belangrijk is om hun employer branding aan te passen.

Het DNA van Gen Z ontcijferen

Vooraleer we dieper ingaan op wervingsstrategieën, is het belangrijk om te begrijpen hoe Gen Z hun professionele leven zien. Ze blijken namelijk heel andere verwachtingen te hebben dan de Generaties Y, X en ouder.

Gen Z heeft het moeilijk om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden, zoals blijkt uit een onafhankelijke studie uitgevoerd door IVOX in opdracht van HR-partner Bright Plus:

  • 1 op de 5 werkende Gen Z’ers in België (20,5%) weet niet waarom ze werken en beschouwt hun baan als zinloos.
  • 40,5% geeft aan voornamelijk te werken om kritiek van anderen te vermijden. Dat is bijna dubbel zo veel als bij Gen X (22%) en de babyboomers (21,8%).
  • De jongste generatie werknemers legt zichzelf aanzienlijke druk op. Ongeveer 41% voelt zich schuldig als ze vrij nemen.
  • Gen Z is minder dan oudere generaties trouw aan hun werkgevers, zo gelooft 4 op de 10 dat hun professionele toekomst op lange termijn elders ligt.

Ondanks deze uitdagingen zijn er ook positieve aspecten te benoemen:

  • Een overweldigende meerderheid (86,2%) van Gen Z vertrouwt hun collega’s.
  • 81,9% geeft aan vaker plezier te hebben op het werk in vergelijking met oudere generaties.
  • Gen Z is ook positiever over de manier waarop hun leidinggevenden hen motiveren.

Linda Cappelle van Bright Plus benadrukt dat de grote kloof tussen Gen Z en de babyboomers een signaal is voor werkgevers om hun beleid aan te passen. Organisaties moeten zorgen voor voldoende inspraak, zelfstandigheid en werknemers groei- en ontwikkelingskansen bieden. Laten we hier verder op ingaan aan de hand van tips en tricks voor het aanwerven van jong talent.

Werknemersbetrokkenheid is een gamechanger

Een sterke sociale verbondenheid is cruciaal tijdens de huidige ‘war for talent’ omdat het een belangrijke buffer vormt voor een eventueel vertrek.

Actieve betrokkenheid van werknemers resulteert in minder afwezigheid en een hogere tevredenheid. Bedrijven kunnen werknemersbetrokkenheid bevorderen door middel van verschillende initiatieven, zoals open communicatie, flexibele werkschema’s en kansen voor professionele ontwikkeling.

Lees hier verder om meer te weten over hoe werknemersbetrokkenheid de afwezigheid vermindert.

Bouw een inclusieve en diverse werksfeer

Jonge professionals hechten veel belang aan inclusie en diversiteit. Het is daarom cruciaal om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond, geslacht of etniciteit.

Dit kan onder meer worden bereikt door diversiteit te bevorderen bij het aannemen van personeel en door een cultuur van respect en gelijkheid te bevorderen.

Bied flexibiliteit en balans tussen werk en privéleven 

In het kader van “Deloitte’s 2023 Gen Z and Millenial Survey” wordt opgemerkt dat Belgische Gen Z’s en millennials positieve ontwikkelingen op de werkvloer waarnemen, maar tegelijkertijd kritisch kijken naar de rol die hun werk speelt in hun leven. Ze streven naar een betere balans tussen werk en privé dan de vorige generaties.

Voor jonge professionals is hybride werken een must: maar liefst 87% van de Gen Z’ers overweegt om van job te veranderen als ze gedwongen zouden worden fulltime op kantoor te werken. Met slechts 21% van de Gen Z’ers die tevreden zijn met hun huidige balans tussen werk en privéleven, groeit de vraag naar flexibiliteitsopties die verder gaan dan hybride werkregelingen.

Flexibele werkregelingen, zoals telewerken en flexibele uren, zijn cruciaal voor veel jonge werknemers. Door werknemers de mogelijkheid te bieden om hun werkuren aan te passen aan hun persoonlijke behoeften, kunt u hun betrokkenheid vergroten en het welzijn bevorderen.

Gen Z pleit zelfs voor werkgevers die prioriteit geven aan alternatieven zoals een vierdaagse werkweek en ervoor zorgen dat deeltijdbanen vergelijkbare carrièremogelijkheden bieden.

Investeer in voortdurende ontwikkeling en groei

Dr. Hermina Van Coillie, een expert in motivatie die heeft bijgedragen aan het onderzoek van Bright Plus, benadrukt dat jonge werknemers op zoek zijn naar banen met veel groeimoeilijkheden en evoluties. Voor Gen Z is een carrière waarin ze zichzelf voortdurend kunnen heruitvinden belangrijk.

Jonge werknemers streven vaak naar groei en ontwikkeling in hun carrière, het gebrek hieraan is voor bijna de helft van de Gen Z’ers (46,6%) met vertrekplannen één van de doorslaggevende factoren. Bied daarom mogelijkheden voor training, mentorship en loopbaanontwikkeling om hun vaardigheden en capaciteiten verder te ontwikkelen en te versterken.

Maak van mentale gezondheid een prioriteit

Bijna de helft van Gen Z (47%) gelooft dat een grotere aandacht voor mentale gezondheid op het werk positieve veranderingen teweegbrengt op de werkvloer.

Bovendien geeft bijna 70% aan dat het beleid en de ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid een cruciale factor zijn bij het kiezen van een potentiële werkgever. Deze bevindingen benadrukken het belang om openlijk te praten over mentale gezondheid binnen uw organisatie en actief stappen te ondernemen.

Als werkgever rust er een verantwoordelijkheid op uw schouders om een werkomgeving te creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien. Zorg voor toegang tot professionele ondersteuning en moedig bijvoorbeeld het nemen van mentale gezondheidsdagen aan.

Daarnaast zijn regelmatige één-op-één gesprekken van groot belang, waarbij niet alleen professionele prestaties, maar ook persoonlijk welzijn besproken wordt. Een realistische verdeling van taken en verantwoordelijkheden om overbelasting te voorkomen en een gezonde balans te handhaven is ook belangrijk.

Zorg voor transparante communicatie en feedbackkanalen

Open en transparante communicatie is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid binnen een organisatie. Zorg voor duidelijke communicatiekanalen en bied regelmatig feedback aan jonge werknemers om hun groei en prestaties te ondersteunen.

Een onmisbare troef: duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker voor jonge werknemers, die vaak waarde hechten aan milieuvriendelijke initiatieven en werkgevers die zich inzetten voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld, 70% van de Gen Z’ers geeft aan dat de milieuprestaties en/of het milieubeleid van een bedrijf belangrijke factoren zijn bij het overwegen van een potentiële werkgever.

Door initiatieven te implementeren zoals telewerken, fietsvergoedingen en stimulansen voor het gebruik van openbaar vervoer, kunnen bedrijven hun aantrekkingskracht vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan een groenere toekomst.

Wilt u uw werknemers helpen met het betalen van hun NMBS-treinabonnement? Dat gaat door hun ecocheques toe te kennen. Zo geeft u hen extra koopkracht voor het betalen van duurzame mobiliteit.

Het belang van een aantrekkelijk salarispakket met extra voordelen

Natuurlijk is ook het salaris belangrijk. Voor Gen Z (41,7%) en Gen Y (35,1%) is het salarispakket vaker een doorslaggevende factor om al dan niet bij een werkgever te blijven, in vergelijking met Gen X (27,3%) en de babyboomers (7%).

De Covid-19 pandemie heeft de kosten van levensonderhoud sterk doen stijgen, waardoor financiële stabiliteit nu de grootste zorg is voor 38% van Gen Z. Bijna de helft van Gen Z leeft van loon tot loon, en 47% heeft zelfs een tweede betaalde baan naast hun hoofdberoep. Zorgen over financiële toekomst en dagelijkse financiën dragen bij aan hun stressniveau.

Het bieden van een salarispakket dat in lijn ligt met de verwachtingen van Generatie Z, kan een aanzienlijke invloed hebben op wervings- en retentiestrategieën van een bedrijf.

Maaltijdcheques blijken een doorslaggevende rol te spelen bij de keuze van een werkgever. Zoals blijkt uit een recente studie van Via vindt maar liefst 65% van jonge werknemers maaltijdcheques een essentieel extralegaal voordeel.

Daarnaast blijkt ook dat maaltijdcheques door een overweldigende meerderheid van 87% worden beschouwd als een verhoging van hun maandelijkse koopkracht.

Dit onderstreept het belang van dergelijke voordelen voor jonge werknemers, die vaak net hun carrière starten en financiële stabiliteit zoeken. Maaltijdcheques zijn niet te onderschatten, ze bieden niet alleen financiële voordelen, maar versterken ook een gevoel van waardering.

Wilt u nog meer ontdekken hoe u de beloning van uw werknemers kunt optimaliseren? Lees dit blogartikel! Of ontdek hier met welk salarispakket u talent aantrekt en behoudt!

 

Het aantrekken en behouden van Generatie Z vereist een holistische benadering die flexibiliteit, inclusiviteit, groeimogelijkheden, aandacht voor mentale gezondheid en duurzaamheid omvat.

Werkgevers moeten investeren in een bedrijfscultuur die deze waarden weerspiegelt en een aantrekkelijk salarispakket met relevante extra voordelen aanbieden. Zo blijven ze competitief op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Wilt u weten of uw loonpakket aantrekkelijk is? Kom het te weten met onze quiz!