Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

4 March 2020

Werkgever

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor ecocheques in België?

Wetgeving ecocheques

Dankzij ecocheques kunnen werknemers ecologische producten of diensten kopen zonder hiervoor sociale en fiscale lasten te moeten betalen. Maar om van deze voordelige vrijstellingen te kunnen genieten, moet de toekenning van ecocheques voldoen aan bepaalde voorwaarden.

1. De algemene voorwaarden

De voorwaarden vastgelegd door de wetgeving rond ecocheques in België stellen dat dit voordeel niet beschouwd mag worden als een verloning waardoor er geen sociale zekerheidsbijdragen betaald moeten worden. Deze voorwaarden moeten dus absoluut nageleefd worden om van alle voordelen te kunnen genieten.

De toekenningsvoorwaarden luiden als volgt:

1. Ecocheques mogen niet toegekend worden als vervanging (of omzetting) van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel, of als aanvulling hierop.

2. Hun toekenning moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of bedrijfsniveau. Deze toekenning kan ook geregeld worden via een individuele overeenkomst indien er geen syndicale afvaardiging is of er sprake is van een personeelscategorie waarvoor gewoonlijk geen collectieve overeenkomst gesloten wordt. Ecocheques kunnen worden toegekend aan slechts één personeelscategorie mits voldaan wordt aan de antidiscriminatiewetgeving.

3. De werkgever mag ecocheques toekennen voor een maximumbedrag van € 250 per werknemer. In tegenstelling tot maaltijdcheques komen ecocheques uitsluitend ten laste van de werkgever, de werknemer hoeft dus geen bijdrage te leveren. Wanneer er binnen hetzelfde bedrijf zowel begunstigden zijn die vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst als begunstigden die vallen onder een individuele overeenkomst, mag het bedrag van deze laatste groep nooit hoger zijn dan het bedrag voorzien in de collectieve overeenkomst.

4. Ecocheques worden afgegeven op naam van de werknemer. Dit betekent dat alle gegevens omtrent de toekenning vermeld worden in de individuele rekening van de werknemer. 

5. Tot slot mogen ecocheques niet omgeruild worden in geld, ook niet gedeeltelijk. Dit criterium vormt geen probleem bij de elektronische kaart die het, in tegenstelling tot papieren cheques, mogelijk maakt om gemakkelijk een specifiek aankoopbedrag te betalen.

2. Specifieke voorwaarden voor elektronische ecocheques

Sinds 1 januari 2016 kunnen ecocheques in België elektronisch toegekend worden via een kaart die lijkt op een bankkaart. Voor deze nieuwe vorm werden extra voorwaarden ingevoerd:

– De keuze voor de elektronische vorm moet vermeld worden in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst;

– Het gebruik van de elektronische kaart mag geen kosten met zich meebrengen voor de werknemer, tenzij bij diefstal of verlies overeenkomstig de voorwaarden zijn vastgelegd in de individuele of collectieve overeenkomst (de kosten voor vervanging mogen niet hoger zijn dan € 5 indien er enkel ecocheques worden toegekend of dan de nominale waarde van een maaltijdcheque indien er ook elektronische maaltijdcheques worden toegekend);

– De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur van zijn cheques eenvoudig kunnen controleren voor gebruik;

– Het aantal cheques en hun bedrag moet vermeld worden op de loonafrekening;

– Elektronische ecocheques mogen enkel verdeeld worden door een erkend uitgiftebedrijf zoals Monizze.

De wet rond ecocheques in België regelt ook het gebruik door werknemers. Ontdek hier wat u kunt kopen met uw ecocheques of vind meer info over de wetgeving rond ecocheques op onze website.