Le Logo du blog Up Monizze Monizze blog

18 June 2019

Maaltijdcheque

Wetgeving maaltijdcheques: wie komt in aanmerking?

Wetgeving maaltijdcheque

Maaltijdcheques worden toegekend door meer dan 70.000 bedrijven en vormen zo één van de favoriete extralegale voordelen van de Belgen. Maar om van alle troeven te kunnen genieten, moet aan bepaalde regels worden voldaan. Zo regelt de wet inzake maaltijdcheques voornamelijk wie in aanmerking komt.

Welke werknemers hebben recht op de maaltijdchequekaart?

De werknemers met een arbeidscontract

De maaltijdchequekaart mag worden toegekend in alle kleine, middelgrote en grote bedrijven van België, ongeacht hun rechtsvorm of werknemersaantal. Dit extralegale voordeel is er voor iedere werknemer met een arbeidscontract bij één van deze bedrijven. Dit kunnen zijn:

• Bedienden

• Arbeiders

• Handelsvertegenwoordigers

• Huishoudelijk personeel

• Thuiswerkers (en telewerkers)

• Studenten

Interimmedewerkers hebben recht op maaltijdcheques onder dezelfde voorwaarden als die voor de vaste werknemers van het bedrijf.
Deeltijdwerknemers krijgen dezelfde rechten als voltijdwerknemers, maar in verhouding tot de gepresteerde werktijd.

En de rest?

• Stagiaires (schoolstages)

• Scholieren uit industriële en commerciële richtingen, die een stageovereenkomst afgesloten hebben of een opleiding volgen tot ondernemingshoofds

• BIS-functies (Beroepsinlevingsovereenkomst)

• Inschakelingsovereenkomsten

• Werknemers die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen

• Brugprojecten

Maaltijdcheques voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 mogen zelfstandige ondernemingshoofden zichzelf maaltijdcheques toekennen op voorwaarde dat:

– hun rechtsvorm geen natuurlijk persoon is;

– hun werknemers ook maaltijdcheques krijgen;

– ze mogen zichzelf geen hoger bedrag toekennen dan dat van hun werknemers.

Wees nooit discriminerend

De wet inzake maaltijdcheques laat veel werknemers genieten van dit extralegale voordeel. Deze toekenning moet worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of individuele overeenkomst.
 
De regel is dat alle werknemers van dezelfde categorie dezelfde rechten genieten. Deze rechten worden bepaald op basis van objectieve criteria zoals statuut, anciënniteit, functie … De toekenning van maaltijdcheques mag in geen geval discriminerend zijn.