< Terug

De loonsverhoging kan worden omgezet in een waardestijging van de maaltijdcheques!

Er werd een sectorale overeenkomst gesloten voor de toekenning van een loonsverhoging van 1,1 %, exclusief indexering en exclusief de loonschaalverhoging voor de jaren 2017 en 2018. Deze kan verschillende vormen aannemen, zoals een stijging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Ze zal echter niet noodzakelijk van toepassing zijn op alle werknemers. Alles hangt af van hun activiteitensector en van de interpretatie van de nieuwe regel in die sector.