De wetgeving rond consumptiecheques

De Belgische regering heeft de Consumptiecheque ingevoerd om de economie weer op gang te trekken en de werknemers extra koopkracht aan te reiken. De bedoeling van deze cheque is om de sectoren die het hardst werden getroffen door de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. Voor de uitgifte van Consumptiecheques zijn verschillende wettelijke bepalingen van kracht. Hieronder leest u de modaliteiten van deze regelgeving.

Welke regels moet u naleven?

Om als een sociaal voordeel en niet als loon te worden beschouwd, moeten Consumptiecheques tegelijkertijd aan acht voorwaarden voldoen:

  • Ze mogen niet worden toegekend ter vervanging van of als omzetting van loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen of aanvullingen bij al het voorgaande, al dan niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De toekenning moet gebeuren op basis van een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.
  • De cheques bedragen maximaal € 300.
  • De cheques kunnen niet worden terugbetaald in geld.
  • De cheques worden uitgereikt op naam van de werknemer.
  • De cheques worden uitgereikt voor 31 december 2020.
  • De cheques zijn geldig tot 31 december 2021.
  • De cheques kunnen alleen worden uitgegeven in de horeca, de sport- en cultuursector en kleine handelszaken die minstens gedurende een maand moesten sluiten.

 

Consumptiecheques: verplicht of niet?

De uitgifte van Consumptiecheques vloeit voort uit een beslissing van de werkgever. Dit moet in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst worden geregeld. Er is dus geen enkele verplichting om ze toe te kennen.

 

Kan ik mezelf als bedrijfsleider consumptiecheques toekennen?

De huidige wetgeving staat niet toe dat zelfstandige bedrijfsleiders zichzelf consumptiecheques toekennen.

 

Moeten deeltijdse en voltijdse werknemers dezelfde waarde ontvangen?

Het koninklijk besluit dat de toekenning van consumptiecheques bepaalt, bevat geen specifieke regels voor deeltijdse werknemers. De werkgever kan dus zelf bepalen of hij consumptiecheques pro rata van de arbeidsprestaties uitgeeft, of aan elke werknemer, ongeacht zijn statuut, dezelfde waarde toekent.