De wetgeving rond de coronapremie

Wat is de coronapremie?

De coronapremie is een maatregel genomen door de overheid met betrekking tot de onderhandelingen over de loonnormen. Elke werkgever die goede resultaten heeft geboekt tijdens de COVID-19 crisis kan de premie aan zijn/haar werknemers toekennen. Het doel van deze maatregel is om het herstel van de Belgische economie te ondersteunen.

De coronapremie neemt de vorm van cheques aan en heeft een maximale waarde van € 500. De premie heeft als doel het netto voordeel voor de werknemer te vergroten en de kosten voor de werkgever te beperken (met een werkgeversbijdrage van enkel 16,5%). Daarom wordt de coronapremie niet als loon beschouwd als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

Welke regels moet u naleven?

Om als een sociaal voordeel en niet als loon te worden beschouwd, moet de coronapremie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze mag niet worden toegekend ter vervanging van of als omzetting van loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen, al dan niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De toekenning van de coronapremie moet normaliter het voorwerp zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel op bedrijfsniveau ofwel op sectorieel niveau. In gevallen waar zo’n collectieve arbeidsovereenkomst niet gesloten kan worden, is het echter nodig te voorzien in een individuele arbeidsovereenkomst.
  • De coronapremie is een eenmalige premie met een maximumbedrag van € 500 per werknemer.
  • De coronapremie neemt de vorm van cheques aan en kan niet geheel of gedeeltelijk voor geld ingewisseld worden.
  • De cheques worden uitgereikt op naam van de werknemer.
  • De coronapremie moet tussen 1 augustus 2021 en 31 maart 2022 toegekend worden.
  • Ze blijft geldig tot 31 december 2022.
  • De coronapremie kan in alle sectoren besteed worden, zolang de consument fysiek aanwezig is in de zaakvestiging. Dit betekent dat online verkoop niet in aanmerking komt.

 

Is de toekenning van de coronapremie verplicht?

Sommige sectorale akkoorden hebben de toekenning van een coronapremie onder bepaalde voorwaarden verplicht gemaakt. In de bedrijven waar de toekenning niet verplicht is kan de werkgever vrijwillig beslissen een coronapremie toe te kennen.

 

Kan ik mezelf als bedrijfsleider een coronapremie toekennen?

Nee. De huidige wetgeving voorziet in de coronapremie als een maatregel die alleen voor werknemers geldt, en niet voor zelfstandigen.

 

Is het bedrag van de premie hetzelde voor deeltijdse als voor voltijdste werknemers?

De wetgeving voorziet in geen regel met betrekking tot het verschil tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. De werkgever moet dus zelf beslissen of hij/zij dezelfde premie aan alle werknemers wil toekennen, ongeacht hun status, of liever het bedrag op basis van gepresteerde werkuren berekent.