Het wettelijke kader rond de maaltijdcheque

Aangezien maaltijdcheques fiscale voordelen opleveren, valt deze vorm van verloning binnen een rechtskader. Fiscale vrijstelling, toekenningsvoorwaarden, bedrag en gebruik … Ontdek hier de volledige wetgeving rond maaltijdcheques in België.

 

Fiscale voordelen

In België worden maaltijdcheques beschouwd als een extralegaal voordeel. Dit betekent dat ze zowel voor de werkgever als voor de werknemer fiscale voordelen opleveren.

Voor de werkgever:

 • Volledige vrijstelling van sociale lasten
 • €2 fiscaal aftrekbaar per cheque

Voor de werknemer:

 • 100% vrijgesteld van sociale lasten
 • Belastingvrij

 

Toekenningsvoorwaarden

De toekenning van maaltijdcheques is niet verplicht. Indien de werkgever beslist om maaltijdcheques toe te kennen, moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals vermeld in de wetgeving rond maaltijdcheques:

 • De toekenning van dit extralegaal voordeel moet opgenomen worden in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
 • Het aantal maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal gepresteerde dagen per maand.
 • Ze moeten worden afgegeven op naam van de werknemer.
 • Sinds 1 januari 2017 kunnen zelfstandige bedrijfsleiders zichzelf maaltijdcheques toekennen.

Ook de nominale waarde komt aan bod in de wetgeving rond maaltijdcheques. Sinds 1 januari 2016 mogen maaltijdcheques maximaal € 8 bedragen. Voor dit bedrag moeten de werkgever en werknemer een maximale bijdrage leveren:

 • De werkgever moet maximaal € 6,91 bijdragen (voor een nominale waarde van € 8 per cheque)
 • De werknemer moet minimum € 1,09 bijdragen (voor een nominale waarde van € 8 per cheque)

Sinds 1 januari 2011 zijn maaltijdcheques enkel in elektronische vorm beschikbaar.

 

Gebruik van maaltijdcheques

Ook het gebruik van maaltijdcheques valt onder de wetgeving. Zo geldt dat:

 • maaltijdcheques enkel gebruikt kunnen worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van kant-en-klare voeding.
 • ze 12 maanden geldig zijn vanaf de uitgiftedatum.
 • de oudste maaltijdcheques als eerste worden gebruikt.
 • het restsaldo van een cheque beschikbaar blijft en er bij de volgende transactie als eerste zal afgaan.
 • de werknemer minstens 10 dagen voor het einde van de geldigheidsduur verwittigd moet worden.

Wilt u meer informatie krijgen? De volledige koninklijke besluiten kunt u terugvinden in ons Document Center.