Ontdek uw gloednieuwe mobiele Monizze-app!

close

Moet u of uw klant de koopkrachtpremie toekennen?

Welke paritaire comités moeten de koopkrachtpremie toekennen? Wij leggen u alles uit!

Bepaalde paritaire comités zijn verplicht de koopkrachtpremie toe te kennen. Nog slechts enkele dagen om in 2023 te bestellen! Als partner willen wij u hierbij ondersteunen. Raadpleeg deze pagina voor de laatste updates!

100 – Aanvullend paritair comité voor arbeiders

min. € 125

Bedrijven met een “hoge winst” moeten €125 geven indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is. Bedrijven moeten €250 geven indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €375 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeghierhet protocolakkoord.

102.06 – Groefbedrijf (arbeiders)

min. € 500

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €500 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €750 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

102.09 – Kalksteengroeven en -ovens (arbeiders en bedienden)

min. € 500

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €500 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €501 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 15 september 2023 toegekend worden. In de ondernemingen met een vakbondsafvaardiging zal dit termijn conventioneel kunnen vastgesteld worden op een latere datum, maar ten laatste op 31 december 2023. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

105 – Non-ferro metalen (arbeiders)

min. € 250

Het bedrag van de koopkrachtpremie wordt bepaald door het resultaat van de vergelijking tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 en het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2019-2020-2021. Raadpleeg hier het protocolakkoord. Afhankelijk van het resultaat van deze vergelijking wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

– Kleiner dan 5% : €250

– Vanaf 5 % en kleiner dan 10%: €300

– Vanaf 10 % en kleiner dan 20%: €500

– Vanaf 20 % en kleiner dan 30%: €600

– Gelijk aan of groter dan 30%: €750

106.02 – Betonindustrie (arbeiders)

min. € 250

Voor de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie:

• €250 als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,15;

• €500 als de winst in 2022 ten minste gelijk is aan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren x 1,25.

Voor de ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie €750. Raadpleeg hier het protocolakkoord.

109 – Kleding- en confectiebedrijf (arbeiders)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €300 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

111 – Metaal-, machine- en elektrische bouw (arbeiders)

min. € 200

Bedrijven met “hoge winst” moeten een koopkrachtpremie toekennen van:

– €200 als de exploitatiewinst in de jaarrekening over het boekjaar 2022 minder of minder dan 15% hoger is dan de gemiddelde exploitatiewinst

– €350 indien de exploitatiewinst in de jaarrekening over het boekjaar 2022 ten minste 15% hoger is dan de gemiddelde exploitatiewinst

– €500 indien de exploitatiewinst in de jaarrekening over het boekjaar 2022 ten minste 25% hoger is dan de gemiddelde exploitatiewinst.

Als het bedrijf in het boekjaar 2022 zeer hoge winsten heeft behaald, bedraagt de koopkrachtbonus € 750. Om te weten te komen wat wordt bedoeld met “hoge en zeer hoge winsten”, kun je hier het protocolakkoord raadplegen.

112 – Garage (arbeiders)

min. € 200

Bedrijven met een hoge winst met een stijging van 10% moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen, met een stijging van 25% een minimum van €250 , met een stijging van 25% een minimum van €400 en met een stijging van 50% moeten bedrijven mogelijks tot 15% van de winst verplicht uitrekenen. Raadpleeg hier het protocolakkoord.

116 – Scheikundige nijverheid (arbeiders)

min. € 350

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €350 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €351 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 september 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

118 – Voedingsnijverheid (arbeiders)

min. € 250

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €250 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €251 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

120.03 – Jute (arbeiders)

min. € 100

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €100 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €150 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

124 – Bouw (arbeiders)

min. € 250

Bouwbedrijven waarvan de winst 15% hoger is dan het gemiddelde voor 2019, 2020 en 2021 moeten een koopkrachtpremie van minimaal €250 toekennen. Bouwbedrijven waarvan de winst met 25% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen drie jaar, moeten een koopkrachtpremie van minimaal €500 toekennen. Bouwbedrijven waarvan de winst met 50% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar moeten een koopkrachtpremie toekennen van €750. Raadpleeg hier het protocolakkoord.

127 – Handel in brandstoffen (arbeiders)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €350 aan koopkrachtpremie geven. Bedrijven met winst die 6 keer groter is dan de gemiddelde winst van de jaren 2019/2020/2021 moeten maximaal €750 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

128 – Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (arbeiders)

min. € 50

Bedrijven worden opgesplitst per aantal werknemers:

1 – 49 werknemers: bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €50 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €51 aan koopkrachtpremie geven.

50- 99 werknemers: bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €75 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €76 aan koopkrachtpremie geven.

100+ werknemers: bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €100 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €101 aan koopkrachtpremie geven.

De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

130 – Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

min. € 125

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €125 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €225 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

136 – Papier en karton (arbeiders)

min. € 250

Een koopkrachtpremie van minimum €250 moet worden betaald uiterlijk op 15 december 2023 aan arbeiders tewerkgesteld in een onderneming die een bedrijfswinst (code 9901) in het kalenderjaar 2022 hebben gerealiseerd. Raadpleeg het protocolakkoord hier.

139 – Binnenscheepvaart (arbeiders)

min. € 500

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €500 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten €750 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

140.03 – Wegvoer en logistiek (arbeiders)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten €350 aan koopkrachtpremie geven als de 9905 die positief is > 1,5 keer de gemiddelde code 9905 voor de jaren 2019/2020/2021 is. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten €750 aan koopkrachtpremie geven als de 9905 die positief is > 6 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021 is. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 november 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

140.04 – Grondafhandeling op luchthavens (arbeiders)

min. € 200

Ondernemingen met een winst van meer dan 6% moeten een koopkrachtpremie van €750 toekennen. Ondernemingen met een winst tussen 4% en 6% moeten een koopkrachtpremie van minimum €600 toekennen. Ondernemingen met een winst tussen 2,01% en 4% moeten een koopkrachtpremie van minimum €400 toekennen. Ondernemingen met een winst tussen 0,01% en 2% moeten een koopkrachtpremie van €200 toekennen. Raadpleeg de collectieve arbeidsovereenkomst hier.

142.01 – Terugwinning van metalen

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten €300 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

149.01 – Elektriciens: installatie en distributie (arbeiders)

min. € 250

Voor de ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie:

– 250 euro als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 15% is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot

en met 2021;

– 500 euro als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 25 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot

en met 2021.

Voor ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald bedraagt de koopkrachtpremie: 750 euro als het bedrijfsresultaat in 2022 met minimum 50 % is gestegen ten aanzien van het gemiddelde bedrijfsresultaat in 2019 tot en met 2021. 

Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

149.02 – Koetswerk (arbeiders)

min. € 200

Er is recht op € 200, als de winst van de onderneming in 2022 15% meer is dan de gemiddelde winst van de boekjaren 2017-2021. Er is recht op € 300, als de winst van de onderneming in 2022 30% meer is dan de gemiddelde winst van de boekjaren 2017-2021. Er is recht op € 450, als de winst van de onderneming in 2022 60% meer is dan de gemiddelde winst van de boekjaren 2017-2021. Raadpleeg de collectieve arbeidsovereenkomst hier.

149.03 – Edele metalen (arbeiders)

min. € 125

Bedrijven die tussen de 25% en 50% meer winst boekten dan het gemiddelde van 2019, 2020 en 2021 en waarvan de operationele winst minstens 5% bedraagt van de totale activa moeten minimum €125 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een winstgroei vanaf 50% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar en waarvan de operationele winst minstens 5% bedraagt van de totale activa, moeten minimum €250 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een verdubbeling van de winst en waarvan de operationele winst minstens 5% van de totale activa bedraagt, moeten minimum €375 aan koopkrachtpremie toekennen. Raadpleeg de collectieve arbeidsovereenkomst hier.

149.04 – Metaalhandel (arbeiders)

min. € 250

Bedrijven moeten de volgende bedragen geven naargelang de winst:

– €250 aan koopkrachtpremie wanneer het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 15% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021.

– €375 aan koopkrachtpremie wanneer het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 30% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021.

– €500 aan koopkrachtpremie wanneer het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 50% t.a.v. de gemiddelde winst (code 9901) over de periode 2017-2021.

 – €750 aan koopkrachtpremie wanneer het operationele bedrijfsresultaat in 2022 (code 9901) is gestegen met 75% t.a.v. de gemiddelde winst over de periode 2017-2021.

Raadpleeg de collectieve arbeidsovereenkomst hier.

200 – Bedienden

min. € 125

Bedrijven waarvan de verhouding tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) en het balanstotaal in 2022 ten minste 1,25 keer groter is dan het gemiddelde van dezelfde verhouding voor de drie boekjaren (2019, 2020, 2021), en waarbij de operationele winst minstens 5% van de totale activa bedraagt, moeten minimaal €125 toekennen. Bedrijven waarvan de verhouding tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) en het balanstotaal in 2022 ten minste 1,5 keer groter is dan het gemiddelde van dezelfde verhouding voor de drie boekjaren (2019, 2020, 2021), en waarvan de operationele winst ministens 5% bedraagt van de totale activa, moeten minimaal €250 toekennen. Bedrijven waarvan de verhouding tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) en het balanstotaal in 2022 ten minste 2 keer groter is dan het gemiddelde van dezelfde verhouding voor de drie boekjaren (2019, 2020, 2021), en waarvan de operationele winst minstens 5% van de totale activa bedraagt, moeten minimaal €375 toekennen. Raadpleeg het protocolakkoord hier.

Ontdek dankzij onze simulator voor PC 200 of u verplicht de premie moet toekennen

201 – Zelfstandige kleinhandel

min. € 75

Wanneer de bedrijfswinsten in 2022 positief zijn en met 5% tot minder dan 25% zijn gestegen ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2019-2021, zullen werknemers in non-foodbedrijven, gespecialiseerde voedingsbedrijven en bakkerijen een premie van €75 ontvangen. Voor medewerkers in supermarkten wordt deze premie verhoogd naar €150. Indien de stijging van de bedrijfswinsten in 2022 ten opzichte van het gemiddelde van 2019-2021 minstens 25% bedraagt, zullen werknemers in non-foodbedrijven, gespecialiseerde voedingsbedrijven en bakkerijen een premie van €150 ontvangen. Supermarktmedewerkers zullen in dit geval een premie van €250 ontvangen. Raadpleeg de collectieve arbeidsovereenkomst hier.

207 – Scheikundige nijverheid (bedienden)

min. € 350

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €350 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €351 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 september 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

209 – Metaal (bedienden)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” hebben die lager is dan 15% moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “hoge winst” hoger dan 15% moeten minimum €350 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “hoge winst” hoger dan 25% moeten minimum €500 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €750 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” en verdere details raadpleeg hier het protocolakkoord.

211 – Petroleumnijverheid en –handel (bedienden)

min. € 500

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €500 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst”, als de winst minstens 20% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst in de periode 2019-2021, moeten €750 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

215 – Kleding- en confectiebedrijf (bedienden)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €300 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

220 – Voedingsnijverheid (bedienden)

min. € 250

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €250 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €251 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

222 – Papier en karton (bedienden)

min. € 250

Een koopkrachtpremie van minimum €250 moet worden betaald uiterlijk op 15 december 2023 aan bedienden tewerkgesteld in een onderneming die een bedrijfswinst (code 9901) in het kalenderjaar 2022 hebben gerealiseerd. Raadpleeg hier het protocolakkoord.

224 – Ferro metalen (bedienden)

min. € 250

Het bedrag van de koopkrachtpremie wordt bepaald door het resultaat van de vergelijking tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 en het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2019-2020-2021. Raadpleeg hier het protocolakkoord. Afhankelijk van het resultaat van deze vergelijking wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

– Kleiner dan 5% : € 250

– Vanaf 5% en kleiner dan 10%: € 300

– Vanaf 10% en kleiner dan 20%: € 500

– Vanaf 20% en kleiner dan 30%: € 600

– Gelijk aan of groter dan 30%: € 750

226 – Internationale handel, vervoer en logistiek (bedienden)

min. € 50

Het bedrag van de koopkrachtpremie is afhankelijk van de winstgroei van het bedrijf in 2022. Het verplichte bedrag schommelt tussen €50 en €750 afhankelijk van de procentuele groei van het bedrijf. De koopkrachtpremie moet voor 31 december 2023 worden toegekend. Ontdek het document hier.

302 – Hotelbedrijf (arbeiders)

min. € 125

Bedrijven met een “hoge winst” tussen 2% en 3% moeten minimum €125 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “hoge winst” tussen 3% en 10% moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” hoger dan 10% moeten minimum €375 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” en verdere details raadpleeg hier het protocolakkoord.

313 – Apotheken en tarificatiediensten (arbeiders)

min. € 150

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €150 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €175 aan koopkrachtpremie geven. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

315.02 – Luchtvaartmaatschappijen (arbeiders en bedienden)

min. € 250

Het bedrag van de koopkrachtpremie wordt bepaald door het resultaat van de vergelijking tussen de operationele bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 en het gemiddelde van de operationele bedrijfswinst (code 9901) over de jaren 2019-2020-2021. Raadpleeg hier het protocolakkoord. Afhankelijk van het resultaat van deze vergelijking wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

– Kleiner dan 5% : € 250

– Vanaf 5% en kleiner dan 10%: € 300

– Vanaf 10% en kleiner dan 20%: € 500

– Vanaf 20% en kleiner dan 30%: € 600

– Gelijk aan of groter dan 30%: € 750

320 – Begrafenisondernemingen (arbeiders & bedienden)

min. € 125

Bedrijven met “hoge winsten” moeten een koopkrachtpremie van minimaal €125 toekennen. Bedrijven met “zeer hoge winsten” moeten een minimale koopkrachtpremie van €250 toekennen. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 worden toegekend. Om te weten wat bedoeld wordt met “hoge winsten en zeer hoge winsten”, raadpleeg hier het protocolakkoord.

323 – Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (arbeiders en bedienden)

min. € 200

Bedrijven met een “hoge winst” moeten minimum €200 aan koopkrachtpremie toekennen. Bedrijven met een “zeer hoge winst” moeten minimum €400 aan koopkrachtpremie geven. De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 30 december 2023 toegekend worden. Om te weten wat er verstaan wordt onder “hoge en zeer hoge winst” raadpleeg hier het protocolakkoord.

Hoe bestelt u via de klantenzone?

Bestellen is heel simpel. Verhoog de koopkracht in een paar klikken:

  • Activeer de premie via de banner op de startpagina van de klantenzone
  • Bevestig de activering door te klikken op “Ik activeer de koopkrachtpremie”
  • Klik op het icoon van de koopkrachtpremie onder “Cheques bestellen”
  • Vul ofwel voor elke persoon manueel de zichtwaarde in, ofwel importeert u een bestand

Laat Monizze contact opnemen

Bent u onze partner en wilt u dat wij contact opnemen met uw klanten? Stuur een mail naar partner@monizze.be of bel 02/891 88 00.

Steeds meer sociaal secretariaten kiezen voor de efficiënte bestelprocedure via payroll software. Wij streven ernaar om deze procedure vanaf 1 juni zo vlot mogelijk te laten verlopen.